Hyppää sisältöön

Paula-myrskyn vahinkoihin toivotaan tukea valtiolta

Kuusamon kaupunki, Taivalkosken kunta ja Naturpolis Oy

Kannanotto 29.6.2021

Paula-myrskyn aiheuttamiin vahinkoihin tarvitaan paikallisten toimien lisäksi tukitoimenpiteitä valtion suunnalta

Paula-myrsky aiheutti ennennäkemättömiä myrskytuhoja Koillismaalla viime viikolla. Välittömästi myrskyn jälkeen Kuusamon kaupunki sekä Taivalkosken kunta aloittivat viranomaisten välisen yhteistoiminnan tilannekuvan muodostamiseksi, avun saamiseksi sitä tarvitseville sekä myrskytuhojen selvittämiseksi. Yhteistoiminnassa mukana ovat olleet kuntien toimialat, ELY-keskus, rajavartiolaitos, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, sähkönsiirtoyhtiö Caruna Oy, OSAO Taivalkosken yksikkö, Kuusamon ja Taivalkosken seurakunnat sekä Vapepa ja SPR Taivalkosken osasto.

Viranomaisyhteistyöllä reagoitiin erityisesti motissa olleiden kiinteistöjen teiden aukaisuun, sähköverkon toiminnan palauttamiseen sekä lisävahinkojen syntymisen estämiseen. Taivalkoskella on järjestetty myös väliaikainen vesihuolto vedenjakeluongelmista kärsiville. Viranomaisyhteistyö jatkuu edelleen ja yhteisöllisyys on näkynyt vahvana myös kuntalaisten keskuudessa, kuntalaiset ovat tukeneet ja auttaneet toinen toisiaan.

Myrskyn tiedetään aiheuttaneen yksittäisiä henkilövahinkoja, mutta ihmishenkiä ei onneksi ole menetetty. Taloudelliset vahingot puolestaan ovat mittavat. Suomen metsäkeskuksen arvion mukaan myrskyssä kaatui puuta 0,7-1,4 miljoonaa kuutiometriä ja vahingoittuneen puuston arvo on noin 40 miljoonaa euroa. Taloudellinen menetys koskettaa niin yksityisiä metsänomistajia kuin elinkeinoelämää. Tässä tilanteessa on arvokasta, että metsä- ja puutoimialan edustajat tekevät parhaillaan töitä myrskytuhojen taloudellisten vaikutuksien eliminoimiseksi.

Kuusamon ja Taivalkosken kuntien puolesta ollaan yhteydessä maa- ja metsätalousministeriöön ja selvitetään mahdollisuuksia tuen saamiseen myrskyvahinkojen korjaamiseen. Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen ja Taivalkosken kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen toteavat yhdessä, että metsäomaisuuden vahingot ovat niin mittavat, että yksin paikalliset voimat eivät riitä tuhoista selviämiseen. Myrskytuhojen jälkikäsittely tulee kestämään vielä pitkään ja valtion tuki tässä työssä olisi erittäin tarpeellista.

Lisätietoja:

Kuusamon kaupunki/Jouko Manninen, kaupunginjohtaja
Puh. +358 44 505 4639
jouko.manninen@kuusamo.fi

Taivalkosken kunta/Kaisu Lehtinen-Nevalainen, kunnanjohtaja
Puh. +358 40 860 8961
kaisu.lehtinen-nevalainen@taivalkoski.fi

Naturpolis Oy/Jari Hentilä, toimitusjohtaja
Puh. +358 400 393 797
jari.hentila@naturpolis.fi