Hyppää sisältöön

Osallistu lähiympäristön liikkumisolosuhteiden kehittämiseen!

Kuusamon kaupunki on käynnistänyt kävelyn ja pyöräliikenteen edistämissuunnitelman teon, joka valmistuu vuoden 2024 alkupuolella. Suunnitelmaan keskeisesti kuuluvaan asukaskyselyyn on mahdollista vastata 10. syyskuuta 2023 saakka.

Asukkaat sekä alueella muuten liikkuvat ovat kävelyn ja pyöräilyn paikallisten olosuhteiden asiantuntijoita. Selvitämme mielipiteitä kaikille avoimella sähköisellä kyselyllä. Kyselyssä on taustatietojen keräämisen lisäksi omat osionsa sekä pyöräilylle että jalankululle. Osioissa kartoitetaan tyytyväisyyttä nykyisiin kävely- ja pyöräilyolosuhteisiin, kehittämistarpeita sekä keinoja, jotka lisäisivät kävelyä ja pyöräilyä.

Lisäksi kyselyssä on mahdollisuus antaa suoria karttapalautteita esimerkiksi pyöräliikenteen ja kävelyn kannalta jollain tavalla hankalista, turvattomista tai onnistuneista paikoista. Esille nostettavat asiat voivat liittyä esimerkiksi jalankulun ja pyöräliikenteen väylien laatuun, kunnossapitoon, turvallisuuteen tai reittien opastukseen.  Myös paikallisia potentiaalisia ”helmiä” eli kiinnostavia vapaa-ajan kohteita tai kehitettäviä reittejä on mahdollisuus nostaa esille.

Siirry vastaamaan kyselyyn

Kyselyyn vastaamalla on mahdollisuus vaikuttaa lähiympäristön liikkumisolosuhteiden kehittämiseen!

Asukaskyselyn tulokset toimivat jatkossa pohjana kävelyn ja pyöräliikenteen edistämissuunnitelmalle, jossa määritellään Kuusamon tavoitteet ja visio kävelylle ja pyöräilylle, tavoitteita tukevat toimenpiteet sekä seurantatavat, joilla alueella liikkuvien kestävää liikkumista ja liikenneturvallisuutta edistetään. Kyselyn tuloksista johdetaan kehittämissuunnitelmaan esimerkiksi konkreettisia toimenpiteitä, joita asukkaat ovat esittäneet. Toimenpiteitä tullaan tarkemmin priorisoimaan syksyllä järjestettävässä työpajassa, johon kutsutaan laaja joukko kunnan sidosryhmiä. Työpajasta tiedotetaan lähempänä ajankohtaa tarkemmin. Kehittämissuunnitelma ja siihen kuuluva asukaskysely laaditaan yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa.

Lisätietoja

  • yhdyskuntatekniikan insinööri Anita Päivölä, Kuusamon kaupunki, anita.paivola@kuusamo.fi

Kyselyn tekniset asiat

  • projektipäällikkö Kirsi Översti, Ramboll Finland Oy, kirsi.oversti@ramboll.fi