Hyppää sisältöön

Nilonkankaan koulun rakentamishanke käynnistyy

Nilonkankaan koulun rakentamishankkeen urakoista on tehty päätökset 21.4.2021 yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokouksessa. Pääurakan hankintapäätöksestä tehtiin 6.5.2021 hankintaoikaisuvaatimus kaupungille sekä valitus markkinaoikeuteen.

Kaupunki haki täytäntöönpanolupaa markkinaoikeudelta, jolta tuli myönteinen päätös 2.7.2021.

Markkinaoikeudelta saadun täytäntöönpanoluvan jälkeen kaupungin edustajat ovat käyneet uudelleen urakoitsijoiden kanssa urakan selontekopalaverit.

Kaupunki käynnistää Nilonkankaan koulun rakentamishankkeen voimassa olevien tarjousten puitteissa. Rakennustyöt käynnistetään nopealla aikataululla.

Hankinnasta tehdyn valituksen ja täytäntöönpanohakemuksen käsittelystä aiheutuneen viivästyksen myötä myös hankkeen valmistuminen siirtyy myöhemmäksi.

Nilonkankaan koulu on Kuusamon lähihistorian suurin uudisrakennushanke. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on lähes 19 M€.

Lisätietojen antajat:

  • Kiinteistöpäällikkö Anne-Kaisa Olva, p. 040 543 3044, anne-kaisa.olva@kuusamo.fi
  • Yhdyskuntajohtaja Jarkko Tammi, p. 040 564 5716, jarkko.tammi@kuusamo.fi