Hyppää sisältöön

Kysely vuokranantajille asumisneuvontapalvelun tarpeen selvittämiseksi

Kuusamon keskustaa
Kuva: Harri Tarvainen

Asumisneuvonnalla tarkoitetaan työtä, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ennaltaehkäisemällä ja ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa.

Asumisneuvonta on todettu onnistuneeksi ennaltaehkäiseväksi palveluksi mm. vuokravelkojen, asumisen häiriöiden ja häätöjen vähentämisessä sekä asumisen jatkumisen turvaamisessa.

ARA on avustanut kuntia, vuokrataloyhtiöitä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä asumisneuvonnan käynnistämisessä ja kehittämisessä vuodesta 2009 asti. ARA myöntää nyt avustusta asumisneuvonnan toteuttamiseen, laajentamiseen ja kehittämiseen. Sen avulla asumisneuvonnan hyödyt halutaan ulottaa kaikille kuntalaisille, siis myös yksityisissä vuokra-asunnoissa ja omistusasunnoissa asuville, asumismuodosta riippumatta.  Avustus perustuu määräaikaiseen lakiin avustuksesta asumisneuvontapalveluun vuosina 2023-2027.

Kuusamon kaupunki selvittää tarvetta asumisneuvonnalle Kuusamon alueella. Tarpeen kartoittamiseksi järjestämme kyselyn vuokrasuhteissa koetuista häiriötilanteista. Kysely toteutetaan verkossa Webropol-kyselynä ja siihen vastataan anonyymisti. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa raportoiduissa tuloksissa. Vastaaminen vie aikaasi n. 5 minuuttia.

Siirry vastaamaan kyselyyn

Aihealueet