Hyppää sisältöön

Kaupungin erikoislääkäripalveluiden hankinta

Kuusamon kaupunki on tuottanut perustason erikoislääkäripalveluja kumppanuussopimuksella yksityisen palveluntuottajan kanssa lähes seitsemän ja puolen vuoden ajan. Palvelua on tuotettu useilla erikoisalolla niille potilaille, joiden hoidon tarve ei ole ollut kiireellinen. Sopimuskausi päättyy 30.6.2022.

Kuusamon kaupunki on päättänyt jatkaa erikoislääkäripalvelujen hankintaa 19 erikoisalalla. Erikoisalat ovat gastroenterologia, gastrokirurgia, geriatria, gynekologia, kardiologia, keuhkosairaudet, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, neurologia, ortopedia, radiologia, reumatologia, silmätaudit, urologia, psykiatria, endodontia, oikomishoito, parodontologia, protetiikka ja purentafysiologia sekä suu- ja leukakirurgia. Hankinta kilpailutettiin ja kaksitoista yritystä jätti tarjouksensa. Jokaiseen erikoisalaan jätettiin 1–4 tarjousta.

Perusturvalautakunta on 11.5.2022 tehdyllä päätöksellään valinnut palveluntuottajat erikoisaloittain. Jokaiseen hankinnan kohteena olevaan erikoisalaan on valittu yksi palveluntuottaja, jonka kanssa tehdään hankintasopimus. Palveluntuottamisen arvioitu aloitus on 1.7.2022. Hankinta ei tuota Kuusamon kaupungille määräostovelvoitetta tai luo palveluntuottajalle yksinoikeutta hankinnan kohteena olevien palveluiden tuottamiseen. Hankintaa tehdään Kuusamon terveydenhuollon näkökulmasta arvioidun tarpeen mukaan.

Kuusamon kiireettömän perustason erikoissairaanhoidon hankinta on perustunut siihen, että niin sanottu ei-vaativa toiminta tapahtuisi oikea-aikaisesti lähipalveluna Kuusamossa. Näin varmistetaan nopea hoitoon pääsy ja siten nopeampi tervehtyminen. Erikoissairaanhoidon keskittyminen Ouluun on haastanut kuusamolaisten hoitoon hakeutumista pitkien matkojen, matkakulujen ja saattajatarpeiden vuoksi. Lisäksi erikoissairaanhoidon käynneistä Oulussa aiheutuu usein työstä poissaoloja. Nykyinen toiminta on osoittautunut toimivaksi ja tehokkaaksi ja erikoissairaanhoidon saamisessa alueelle on onnistuttu hyvin.

Hankintaa on valmisteltu hyvässä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa huomioiden tulevan hyvinvointialueen linjauksia. Jo pitkään jatkunut erikoissairaanhoidon palvelutoiminta Kuusamossa on vakuuttanut lähipalvelujen saatavuuden merkitytystä väestön hyvinvointiin, palveluiden saatavuuteen, yhtenäisiin palveluketjuihin ja kustannustehokkuuteen. Tavoitteena on myös vahva yhteiskuntavastuu ja tyytyväiset kuusamolaiset.

Kuusamon sosiaali- ja terveyspalveluissa on pystytty säilyttämään vahva osaaminen ja riittävä henkilöstön resurssointi. Hankinnan avulla Kuusamon palvelurakenne pystyy jatkossakin turvaamaan Koillismaan alueelle väestörakenteen tarpeiden mukaista vahvaa palvelua, mikä lisää elinvoimaa ja antaa lupausta hyvään huomiseen.

Lisätiedot

  • Perusturvajohtaja Pirkkoliisa Pohjola, p. 050 438 5278, pirkkoliisa.pohjola@kuusamo.fi
  • Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Taisto Määttä, p. 0400 125 779, taisto.o.maatta@kuusamo.fi