Hyppää sisältöön

Tietosuojaselosteet

Rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista. EU-tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot sekä tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai välillisesti.

Kuusamon kaupunki on laatinut henkilörekistereistään tietosuojaselosteet, jotka kootaan tälle sivulle. Kukin toimiala tai yksikkö vastaa omien selosteiden ajantasaisuudesta.

Perusturvan tietosuojaselosteet

Tietosuojavastaava