Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuusto päättää kunnan toiminnasta ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuusamon taloutta suunnitellaan pitkäjänteisesti ja seurataan tarkasti. Suunnittelun tärkeimpänä välineenä on tulevan vuoden talousarvio. Talouden kehitystä seurataan ensisijassa tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten avulla.

Kuusamon talousarvio vahvistetaan kaupunginvaltuuston kokouksessa joulukuussa, tilinpäätös ja toimintakertomus kesäkuussa.

Kaupungin tulevien kolmen vuoden investointiohjelma on 49 miljoonan euroa. Takavuosiin verrattuna investointien määrä on monikertainen. Koronan aiheuttaneen talouden epävarmuuden aikana julkiset investoinnit ovat ylläpitäneet reipasta rakentamistahtia Kuusamossa. Kaikkiaan Kuusamossa on käynnissä lähes sadan miljoonan euron investoinnit.

 

Kuusamon kaupunkikonsernissa on kehittämishankkeita käynnissä 74 kappaletta, joihin saamme ulkopuolista tukea yhteensä 18 miljoonaa euroa. Kehittämishankkeet mahdollistavat lisäväen palkkaamisen Kuusamon kehittämiseen ja osaltaan vaikuttavat myönteisesti tulevaisuuden näkymiimme.

Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen, Talousarvio vuodelle 2022

Talousarvio

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa esitetään toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot seuraavalle vuodelle. Talousarviossa osoitetaan, miten rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi muutoin katetaan.
Valtuusto hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion edeltävän vuoden loppuun mennessä.

Tilinpäätös

Kunnanhallitus laatii edellisen vuoden tilinpäätöksen vuosittain, aina maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot.

Toimintakertomus kuvailee kunnan ja kuntakonsernin toimintaa sekä esittää kokonaistaloutta koskevat katsaukset. Tilinpäätöksen toteutumisvertailusta käy ilmi valtuuston hyväksymät strategiaa, käyttötaloutta, investointeja ja rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden toteutumisen.

Lisätietoja antaa: