Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuusto päättää kunnan toiminnasta ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuusamon taloutta suunnitellaan pitkäjänteisesti ja seurataan tarkasti. Suunnittelun tärkeimpänä välineenä on tulevan vuoden talousarvio. Talouden kehitystä seurataan ensisijassa tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten avulla.

Kuusamon talousarvio vahvistetaan kaupunginvaltuuston kokouksessa joulukuussa, tilinpäätös ja toimintakertomus kesäkuussa.

Kaupunkimme talous vuodelle 2021 on tasapainossa, mikäli toimialat pysyvät asetetuissa raameissa. Tarvitsemme toiminnassamme jokaisella saralla terävyyttä ja tarmokkuutta talouden hoidossa, jotta tulokset olisivat tavoitteiden mukaisia.

Investoinnit ovat elinvoimamme perusta. Kuusamossa on käynnissä sadan miljoonan euron investoinnit, mikä luo turvaa hyvinvointimme kasvulle. Suurin investoija on kaupunki. Investointiohjelmamme tulevina kolmena vuonna on peräti 57 miljoonaa euroa.

Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen, Talousarvio vuodelle 2021

Tilinpäätöksen visualisointi

Kuusamon  kaupungin tilinpäätöksen 2020 visualisointiraporttiin on koottu tilinpäätöksen pääkohtia. Raportissa voidaan tarkastella kaupungin tulojen ja menojen kehitystä eri vuosina, tulojen ja menojen jakautumista eri palveluihin sekä kaupungin keskeisimpiä tunnuslukuja. Visuaalisesti esitetetyssäRaportin on tuottanut tiedolla johtamisen Vihdoinkin!-hanke.

Avaa tilinpäätöksen visualisointiraportti uudessa välilehdessä

Tilinpäätöksestä on tehty myös tilinpäätösanimaatio, jonka voit katsoa alta tai avaamalla tämän linkin Kuusamon kaupungin Youtube-kanavalle. (Linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Talousarvio

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa esitetään toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot seuraavalle vuodelle. Talousarviossa osoitetaan, miten rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi muutoin katetaan.
Valtuusto hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion edeltävän vuoden loppuun mennessä.

Tilinpäätös

Kunnanhallitus laatii edellisen vuoden tilinpäätöksen vuosittain, aina maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot.

Toimintakertomus kuvailee kunnan ja kuntakonsernin toimintaa sekä esittää kokonaistaloutta koskevat katsaukset. Tilinpäätöksen toteutumisvertailusta käy ilmi valtuuston hyväksymät strategiaa, käyttötaloutta, investointeja ja rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden toteutumisen.

Lisätietoja antaa: