Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuusto päättää kunnan toiminnasta ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuusamon taloutta suunnitellaan pitkäjänteisesti ja seurataan tarkasti. Suunnittelun tärkeimpänä välineenä on tulevan vuoden talousarvio. Talouden kehitystä seurataan ensisijassa tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten avulla.

Kuusamon talousarvio vahvistetaan kaupunginvaltuuston kokouksessa joulukuussa, tilinpäätös ja toimintakertomus kesäkuussa.

Kaupunkimme talous vuodelle 2021 on tasapainossa, mikäli toimialat pysyvät asetetuissa raameissa. Tarvitsemme toiminnassamme jokaisella saralla terävyyttä ja tarmokkuutta talouden hoidossa, jotta tulokset olisivat tavoitteiden mukaisia.

Investoinnit ovat elinvoimamme perusta. Kuusamossa on käynnissä sadan miljoonan euron investoinnit, mikä luo turvaa hyvinvointimme kasvulle. Suurin investoija on kaupunki. Investointiohjelmamme tulevina kolmena vuonna on peräti 57 miljoonaa euroa.

Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen, Talousarvio vuodelle 2021

Talousarvio

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa esitetään toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot seuraavalle vuodelle. Talousarviossa osoitetaan, miten rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi muutoin katetaan.
Valtuusto hyväksyy seuraavan vuoden taloussarvion edeltävän vuoden loppuun mennessä.

Tilinpäätös

Kunnanhallitus laatii edellisen vuoden tilinpäätöksen vuosittain, aina maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot.

Toimintakertomus kuvailee kunnan ja kuntakonsernin toimintaa sekä esittää kokonaistaloutta koskevat katsaukset. Tilinpäätöksen toteutumisvertailusta käy ilmi valtuuston hyväksymät strategiaa, käyttötaloutta, investointeja ja rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden toteutumisen.

Lisätietoja antaa: