Hyppää sisältöön

Esiopetus tutuksi

Esiopetus perustuu Opetushallituksen laatimiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Esiopetusta järjestetään suomenkielisenä koulujen yhteydessä koko erillisessä esiopetusryhmissä tai yhdysluokkaopetuksena alkuopetuksen kanssa. Lapset ohjataan pääsääntöisesti oman oppilaaksiottoalueensa mukaiseen esiopetusyksikköön.

Esiopetus

  • Kuusamon kaupunki avustaa huoltajaa tai järjestää koulukuljetuksen esiopetuksen oppilaalle, jos koulumatka ylittää 3 kilometriä. Katso lisätietoja koulukuljetus-osiosta.

  • Lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

  • Huoltajat ilmoittavat lapsensa esiopetukseen alkuvuoden aikana: ilmoittautumisesta tiedotetaan tammi-helmikuussa paikallisessa lehdessä ja huoltajille lähetetään erillinen tiedote Wilma järjestelmässä.

  • Esiopetus on maksutonta ja se kestää pääsääntöisesti yhden vuoden.

  • Lapsella on oikeus saada esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta huoltajien työn ja opiskelun tai muun erityistarpeen perusteella. Taajaman esiopetuspäiväkodeissa Kirkkokedolla, Nilonkankaalla ja Tolpanniemessä, tarjotaankin esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta. Sivukylien kouluilla puolestaan tarjotaan aamu- ja iltapäivähoitoa yhteistyössä koululaisten ap/ip-toiminnan kanssa.

  • Esiopetus perustuu Opetushallituksen laatimiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, kaupungin esiopetussuunnitelmaa kattaa koko kaupungin. Yksiköillä ei ole omia yksikkökohtaisia opetussuunnitelmia.  Opetussuunnitelma antaa perustan kaikelle esiopetuksen opetus- ja kasvatustyölle. Opetussuunnitelma on samanaikaisesti hallinnollinen ja pedagoginen asiakirja: se kertoo mitä esiopetuksessa opitaan ja miten siellä työskennellään. Esiopetusyksiköissä tehdään omat lukuvuositiedotteet, joissa yksikköä ja sen toimintaa kuvataan tarkemmin.

  • Esiopetusta järjestetään kouluvuoden aikana n. 700 tuntia. Esiopetuspäivän pituus on pääsääntöisesti 4 tuntia. Päivä rakentuu yhteisistä toimintahetkistä, pienryhmätoiminnasta, lounaasta ja ulkoilusta.

  • Esiopetuksen arviointi perustuu esiopetuksen yleisiin tavoitteisiin ja lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Esiopetuksen arvioinnin avulla suunnitellaan ja kehitetään opetusta sekä tuetaan jokaisen lapsen oppimista, kasvua ja hyvinvointia.