Hyppää sisältöön

MiniKedu on esikoululaisten oma kokous, jossa on mukana lasten edustus eri esiopetusryhmistä. Kokousten tarkoituksena on vahvistaa lasten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Kokouksissa käsitellään laajasti eri aiheita. Kokousten aiheet ovat joko jollain tavalla ajankohtaisia tai liittyvät esiopetuksen hyvinvoinnin vuosikelloon. Aiheina on esimerkiksi oppiminen, hyvinvointi, terveellisyys ja turvallisuus.

MiniKedu-kokoukset toimivat taajaman eli Tolpanniemen, Nilonkankaan ja Kirkkokedon esiopetusyksiköissä. Yleensä kokouksia on yksi syyslukukaudella ja toinen kevätlukukaudella. Kokousten puheenjohtajana ja sihteerinä toimii yksikön johtaja.

Tärkeät asiat eskarissa

MiniKedulaiset nimesivät mielestään tärkeimmän asian eskarissa ja valitsivat siihen sopivan kuvan. Tärkeinä asioina lapset pitävät muun muassa kavereita, leikkiä, piirtämistä kaverin kanssa, eläimiä, eskarilaisia, lepparia, jalkapalloa, ystävällisyyttä, kohteliaisuutta ja oppimista. Mitkä asiat sinun mielestäsi ovat tärkeitä eskarissa?

 

Esiopetuksen arvot

Mitä esiopetuksen arvot tarkoittavat? MiniKedulaisten pohdintoja kaikista esiopetuksen arvoista löydät alasvetovalikoista.

Lasten mielestä sana arvo tarkoittaa

 • arvoitus
 • arvokas
 • kallis
 • ihan arvokas
 • rikas
 • sitä, että on todella tärkeää
 • rahan arvoa
 • sitä, miten talossa käyttäydytään ja mitä tehdään
 • arvotaan jotain
  • kehittyminen tarkoittaa sitä, että oppii uusia asioita
  • kasvaminen tarkoittaa, että kasvaa koko ajan rohkeammaksi ja isommaksi
  • oppiminen tarkoittaa, että oppii uusia asioita, esimerkiksi oppii ton nimen, jos ei vielä tiedä ton nimeä
  • on opetettu kirjaimia, mä osaan jo kaikki aakkoset
  • täällä on tosi mielekästä ja hauskaa pelaaminen ja leikkiminen uusien kavereiden kanssa
  • että pysyy terveenä ja on terveellistä ruokaa, eikä sokerisia, että ei tule reikiä hampaisiin
  • että kasvaisi
  • turvallinen tarkoittaa sitä, että aikuinen on lähellä – se on turvallista
  • se tarkoittaa kohteliaisuutta, kaikilla aikuisilla ja lapsilla pitää olla kohtelias
  • se tarkoittaa, että eskarin aikuiset on kilttejä
  • ruokalassa sanotaan päivää ja oli hyvää ruokaa
  • jos mua vaikka kuullaan, jos mä puhun, että voitko tuoda joskus vaikka kynän, niin se pitää kuunnella
  • ymmärtäminen tarkoittaa, että mä puhun totta
  • ymmärtäminen tarkoittaa, että jos joku sanoo, että joulu, niin se sitten on joulu
  • aamupiirissä meillä on puheenvuoro ja ne (eskarin aikuiset) kuuntelee ja ymmärtää meitä
  • ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että aikuiset on jo niin isoja, ni ne ymmärtää, mitä lapset sanoo
  • pittää ymmärtää, jos kello soi, että pittää mennä sisälle. Jos ei mee, ne saattaa ihmetellä, missä se yks on. Eikä saa mennä kottiin, kello ei kuulu niin kauas
  • että joku auttaa
  • tuki tarkoittaa, että pittää pysyä kahella jalalla. Kun on kaksi jalkaa, niin voi kävellä. Yhellä jalalla voi vaan hyppiä, eikä saa tukea.
  • tuki tarkoittaa sitä, että aikuinen on vieressä. Jos ei vaikka uskalla mennä jonnekin, vaikka haluisi, niin aikuinen on tukena ja sitten uskaltaa
  • jos meinaa kaatua, ja kaveri huomaa, niin se voi auttaa
  • pitää kuunnella mitä aikuiset sanoo ja totella
  • pitää uskoa, että jos vaikka sanoo, että syöpäs kaikki
  • että pitää tyytyä siihen, mitä toiset haluaa
  • kavereitten leikkejä pitää noudattaa
  • ollaan ystävällisiä toisille eikä jätetä yksin ja pyydetään kaverit leikkiin
  • pitää olla kavereita, ei saa toista hylätä leikistä, eikä saa jättää leikistä kaveria
  • ei saa rikkoa toisten rakennuksia eikä palikkatorneja
  • kaikki pitää ottaa mukaan
  • luovuus tarkoittaa maalaamista, piirtämistä ja muovailua tai taikahiekkaa
  • aikuiset voi auttaa aiheen keksimisessä
  • rohkeus tarkoittaa sitä, että aikuiset järjestää uusia juttuja
  • syksyllä käytiin eväsretkellä, siellä mentiin vissiin tien yli, niin tarvi rohkeutta, tiellä ei saanut mennä autoja
  • ja siellä metsässä oli kapea silta ja vettä alla, niin tarvitsi rohkeutta
  • uskonto tarkoittaa, että uskoo toiseen ihmiseen, että se puhuu totta
  • tarkoittaa, että on yhdessä kavereitten kanssa
  • Äidinkieli tarkoittaa suomen kieltä. Ukrainalaiset opettelee sitä. Me osataan englantia.

K=koulu, edu=edustaja. Mini tulee siitä, että eskarilaiset ovat pienempiä kuin koululaiset, koulussa siis on kedu-kokoukset.

Susanna Pesonen, varhaiskasvatuksen aluejohtaja, esiopetus