Hyppää sisältöön

Rukan ydinalueen yleiskaavan uudistus

Voimassa oleva Rukan ydinalueen yleiskaava on hyväksytty Kuusamon kaupunginvaltuustossa 25.2.2004 ja se on tullut lainvoimaiseksi 22.11.2007.  Nyt kaavaa on tarkoitus päivittää. Yleiskaava koostuu kahdesta osasta, ydinalueesta ja ulkokehästä. Nyt laadittava yleiskaavan päivitys ei koske ulkokehää. Suunnittelualue on laajentunut ulkokehän alueelle maankäyttötavoitteiden tarkentuessa suunnittelun aikana. Suunnittelualue kattaa Rukan matkailukeskuksen keskeiset osat ja tunturialueen.  Suunnittelualueeseen sisältyy Rukakylän ja Itä-Rukan alueet sekä keskeiset majoitusalueet eri puolilla tunturia.

Suunnittelun tavoitteena on päivittää Rukan ydinalueen yleiskaava. Uudistettu kaava korvaa alueen voimassa olevan yleiskaavan. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Tavoitteena on muun muassa päivittää tavoitteelliset rakennusoikeuden määrät eri toiminnoille, tutkia eri toimintojen mahdollisia laajennusalueita, tutkia pysyvän asumisen sijoittumisedellytyksiä keskeisen alueen ulkopuolella, tarkastella rakentamismahdollisuuksia tunturialueelle sekä ratkaista Itä-Rukan kulkuyhteyksien kehittämislinjaukset.

Natura-alue Valtavaara-Pyhävaaran (FI1101601) maanomistajille, vesialueen omistajille sekä näiden haltijoille varataan tilaisuus antaa lausunto Rukan ydinalueen yleiskaavan uudistuksen Natura-arvioinnista. Yleistiedoksianto ja Natura-arvio liitteineen löytyy luonnosvaihe laatikon alta. 

 

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 4.3.-6.4.2021

  • Kaavaluonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviontisuunnitelma nähtävillä 5.4.-4.5.2023

  • .

  • .

  • .