Hyppää sisältöön

Muojärven rantayleiskaava

Kaavan laatiminen on alun perin lähtenyt liikkeelle 22.8.1994 Kuusamon kunnanvaltuuston tehtyä päätöksen Kuusamon eräiden suurten järvien, Suininki, Muojärvi ja Iijärvi, rantayleiskaavojen laatimisesta. Työ eteni silloisen rakennusasetuksen 154 § mukaiseen kaavaluonnoksen nähtävillä pitoon 7.2.-8.3.1996. Kaavojen laatimista jatkettiin tämän jälkeen vaihtelevasti, mutta lähinnä henkilöresurssien puutteesta johtuen työ keskeytyi.

Kaavan tavoitteena on määritellä maanäyttö- ja rakennuslain 72 § mukaiset rantarakennuspaikat Muojärven ja muiden kaava-alueen vesistöjen rantavyöhykkeellä huomioiden maiseman ja luonnon erityispiirteet. Uusien rakennuspaikkojen painopiste on loma-asumisessa. Lisäksi kaavalla pyritään turvaamaan kyläalueiden kehittyminen ja elinvoimaisuus, ja kehittämään olevan maatalouden, matkailun ja muun yritystoiminnan toimintaedellytyksiä.

Muojärven rantayleiskaavaehdotus on nähtävillä 30.11.2022-31.1.2023. Nähtävilläoloaikaa jatketaan 1.2.-2.3.2023.