Hyppää sisältöön

Nuunajärven tuulivoimaosayleiskaava

EPV Tuulivoima Oy:n on tarkoitus kehittää Kuusamon Nuunajärven alueelle 30 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavan osayleiskaavan laatimisen alueelle. Nuunajärven tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimapuiston sijoittuminen ja enintään 30 voimalan toteuttaminen suunnittelualueelle. Tuulivoimahankkeen suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on 6–10 MW ja tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 260 metriä. Suunnittelualue sijaitsee noin 40 kilometriä Kuusamon keskustasta luoteeseen. Tuulivoimapuiston suunnittelualue on eteläosaltaan sama kuin aikaisemmin alueelle suunnitellun tuulivoimahankkeen suunnittelualue. Hankealueen etäisyys Rukalle on noin 25 km ja Riisitunturin kansallispuisto rajautuu kaava-alueeseen sen luoteisreunassa. Kaava-alueen pinta-ala on 3250 hehtaaria. Hankealueen maa-alueet ovat pääosin Kuusamon yhteismetsän omistuksessa.

 

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 13.7.-31.8.2022