Olet täällä

Katselmukset

Kuusamotietoa

katselmukset.jpg
Rakentamisen aikaiset viranomaiskatselmukset

Rakennusluvassa määritellään rakennushankkeeseen suoritettavat pakolliset katselmukset.

Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu olla rakentajan puolesta yhteydessä rakennusvalvontaan. Vastaava työnjohtaja varmistaa ennakkoon työmaalla katselmuksen edellytykset ja tilaa tämän jälkeen katselmusajan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Katselmuksien palvelukortit löytyvät Etusivu/Palvelut/Rakentaminen. Palvelukorteissa on kerrottu keskeisimmät asiat, mitä tulee ottaa huomioon palvelua pyydettäessä.

Rakennusluvassa määrätyt yleisimmät katselmukset

  1. Aloituskokous
  2. Rakennuksen paikan merkitseminen
  3. Aloitusilmoitus
  4. Rakennekatselmus
  5. Hormikatselmus
  6. Käyttöönottokatselmus (osittainen loppukatselmus)
  7. Loppukatselmus

Lisätietoja antaa