Olet täällä

 

TÄRKEÄ TIEDOTE

Edelleenkin suosittelemme ensisijaisesti käyttämään sähköisiä asiointikanavia. Ensisijaisia yhteydenottokanavia ovat puhelin, sähköposti ja Lupapiste.
Mikäli tarve on käydä asioimassa rakennusvalvonnan toimistossa, tulee siitä olla ensin yhteydessä puhelimitse suoraan kyseiseen henkilöön, ketä on tulossa tapaamaan.

Asiakasneuvottelut voidaan hoitaa Microsoft Teams-ohjelman avulla.
 

Rakentamisen lupiin liittyvät neuvontapyynnöt sähköisesti

Kuusamon kaupungissa on rakentamisen lupa-asioinnin sähköinen Lupapiste-palvelu nyt neuvontapalvelun osalta käytössä. Voit käyttää Lupapistettä kaikkiin rakentamisen lupiin liittyvissä kysymyksissä jo ennen rakennushankkeesi käynnistymistä. Lupapisteen kautta saat henkilökohtaista palvelua asiaan liittyvältä oikealta viranomaiselta. Saat neuvontaa ja opastusta, sekä tietoa mm. onko suunniteltu hanke luvanvaraista ja kuinka asiointi tapahtuu tai mitä ammattilaisia hankkeessa mahdollisesti tarvitaan.

Olemme sähköistäneet kaikki rakennuslupiin liittyvät käsittelyvaiheet. Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat käsitellään sähköisesti Lupapiste–palvelun kautta.
Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuluvat on mahdollista hakea sähköisesti Lupapiste.fi –palvelun kautta. Hakemus aloitettava aina neuvontapyynnöllä.

Rakennuslupien keskimääräiset käsittelyajat ovat kesälomakaudella 2-3 kuukautta ja normaalikaudella 1-2 kuukautta. 

Paperisten rakennuslupa-asiakirjojen skannauksesta peritään taksan mukainen maksu.

Rakennusvalvonta kuuluu yhdyskuntatekniikan toimialaan ja meitä johtaa yhdyskuntatekniikan lautakunta.

Rakennushanke vaatii onnistuakseen asiantuntijoita. Arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelu ovat syytä toteuttaa asianmukaisesti. Unohtaa ei sovi myöskään ammattitaitoisten rakentajien, pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan merkitystä.

Hankkeen kustannuksista piirustusvaiheessa määräytyy jo noin 90 %.  Huolellinen ja yksityiskohtainen suunnittelu säästää rakentajan varoja, helpottaa lupakäsittelyä ja lopulta itse rakentamista.

Rakennusluvassa määritellään rakennushankkeeseen suoritettavat pakolliset katselmukset.

Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu olla rakentajan puolesta yhteydessä rakennusvalvontaan. Vastaava työnjohtaja varmistaa ennakkoon työmaalla katselmuksen edellytykset ja tilaa tämän jälkeen katselmusajan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Katselmuksien palvelukortit löytyvät Etusivu/Palvelut/Rakentaminen. Palvelukorteissa on kerrottu keskeisimmät asiat, mitä tulee ottaa huomioon palvelua pyydettäessä.

Rakennusluvassa määrätyt yleisimmät katselmukset

Sivut