Olet täällä

Esiopetus

lapsia.jpg

Esiopetus on 6-vuotiaille suunnattua ryhmätoimintaa, jossa noudatetaan kaupungin omaa esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Opetustuokioiden, leikin ja monenlaisen muun toiminnan avulla kartutetaan oppimiskokemuksia ja opitaan mm. tärkeitä ryhmässä toimimisen taitoja.

Esiopetus on velvoittavaa ja maksutonta. Palvelua tarjotaan kaikille kaupungin alueella asuville lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Tarjottavan esiopetuksen määrä on vähintään 700 tuntia toimintavuodessa. Perhe ei menetä oikeutta kotihoidontuen sisaruskorotukseen 6-vuotiaan lapsen osallistuessa esiopetukseen.

ESIOPETUSRYHMÄT
Taajamassa esiopetusta järjestetään Kirkkokedon, Nilon ja Tolpanniemen esiopetuspäiväkodeissa, joissa on myös päivähoitomahdollisuus. Taajaman ulkopuolella esiopetusta järjestetään alakoulujen yhteydessä joko erillisissä esiopetusryhmissä tai 1.-2. luokkien yhteydessä (koulusta riippuen mahdollisuus päivähoitoon APIP-toiminnan yhteydessä).  Esiopetusta toteuttaa kasvatus- ja sivistystoimen toimiala.

Taajaman esiopetusryhmät (erilliset 6-vuotiaiden ryhmät)

Kirkkokedon esiopetuspäiväkoti, Kitronintie 2, 93600 Kuusamo

  • Puuhapirtti, matkapuhelin 040 766 2931
  • Touhutupa, matkapuhelin 040 081 6397
  • Vilskevintti, matkapuhelin 040 766 2932

Nilonkankaan esiopetuspäiväkoti, Katekeetantie 3 H, 93600 Kuusamo

  • Perhoset, matkapuhelin 040 830 4905
  • Korennot, matkapuhelin 040 860 8072

Tolpanniemen esiopetuspäiväkoti, Noitarummuntie 2-4 F 30-31, 93600 Kuusamo

  • Tolpanniemen esiopetus, matkapuhelin 040 768 6931

Kyläkoulujen esiopetusryhmät (erilliset 6-vuotiaiden ryhmät tai 0-2 luokkien yhteydessä)

TOIMINTA-AJATUS
Keskeisimpinä tavoitteina on kehittää lapsen itsenäisyyttä, omatoimisuutta, itsensä hyväksymistä, toisen huomioonottamista sekä velvollisuuden- ja vastuuntunnetta. Lasta tuetaan siinä, missä hän on hyvä ja edistynyt, mutta myös niissä asioissa, jotka eivät suju niin hyvin ja joita lapsi ehkä välttelee. Kaiken työskentelyn tavoitteena on luoda lapselle tasapainoisen elämän edellytykset.

Toiminnan lähtökohtina ovat lapsen tarpeet ja edellytykset sekä kiinnostuksen kohteet ja mahdollisuudet yhteistoimintaan. Havainnoimalla, tutkimalla, kyselemällä, vertaamalla, kuuntelemalla ja pohtimalla lapsi oppii asioita itsestään ja ympäristöstään. Lapsen kokemuksia ja tietoja syvennetään opetustuokioilla, joissa tärkeää on toiminnallisuus. Lasta rohkaistaan myös ilmaisemaan itseään.

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään järjestämällä vaihtoehtoisia varhaiskasvatuspalveluja ja tarjoamalla...
Koulukuljetuksen piirissä on 625 esi- ja perusopetusikäistä kuusamolaista koululaista.
Vammaisten lasten kotihoidon ohjauksen tehtävänä on tukea alle 16-vuotiaiden vammaisten lasten ja heidän perheidensä jaksamista.