Olet täällä

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste
Tietosuojaselosteissa on kerrottu rekistereittäin rekisterinpitäjän nimi sekä mitä henkilötietoja rekisteriin on kerätty ja mihin niitä käytetään.

EU-tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Kuusamon kaupunki on laatinut henkilörekistereistään tietosuojaselosteet, jotka kootaan tälle sivulle. Kukin toimiala tai yksikkö vastaa omien selosteiden ajantasaisuudesta.

Kasvatus- ja sivistystoimen selosteet

 

Keskushallinnon selosteet

 

Perusturvan selosteet

 

Yhdyskuntatekniikan selosteet

 

Tutustu oikeuksiisi ja tietosuojaan tarkemmin Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla www.tietosuoja.fi 

Tietosuojaa kaikille, katso video sivulla www.arjentietosuoja.fi