Hyppää sisältöön

Riista- ja suurpetoeläinvahingot

Korvausta voidaan hakea riistaeläinten maataloudelle aiheuttamista vahingoista sekä suurpetojen aiheuttamasta irtaimisto ja kotieläinvahingosta sekä suurpedon porolle poronhoitoalueella aiheutuneesta vahingosta. Korvaukset perustuvat riistavahinkolakiin 105/2009.

Mitä voidaan korvata?

 • Viljelysvahinkona korvataan hirvi- ja suurpetoeläinten pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheuttama vahinko.
 • Eläinvahinkona korvataan hirvieläinten kotieläimille sekä suurpetoeläinten kotieläimille, tuotantoelämille, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille aiheuttamat vahingot.
 • Irtaimistovahinkona korvataan suurpetoeläinten muulle kuin edellä mainituille elottomalle irtaimistolle aiheutunut vahinko.
 • Porovahinkona porolle suurpetoeläimen aiheuttama vahinko.

Vahingosta ilmoittaminen

 • Ilmoita vahingosta viipymättä kuntasi maaseutuasiamiehelle.
 • Hirvivahinkohakemus tehdään lomakkeella 148
 • Petoeläinvahinkokorvausta haetaan lomakkeella 131
 • Suurpedon aiheuttamat porovahingot haetaan lomakkeella 149 tai sähköisesti Pesä-sovelluksella.
 • Korvausta haetaan viimeistään kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta.

Vahingon korvaaminen

 • Riistaeläimen aiheuttamasta viljelyvahingosta voidaan korvata enintään menetetyn sadon arvoa vastaava määrä.
 • Riistaeläimen kotieläimelle ja muulle eläimelle aiheuttamasta vahingosta voidaan korvata enintään tapetun tai vahingon takia lopetetun eläimen käypä arvo.
 • Suurpetoeläinten aiheuttamia irtaimistovahinkoja ja kotieläinvahinkoja voidaan korvata enintään vahingoittuneen irtaimiston tai eläimen käypään arvoon asti.
 • Hirvieläimen irtaimistolle aiheuttamia vahinkoja ei korvata.
 • Porovahingoista voidaan korvat enintään suurpedon tappaman tai suurpetovahingon takia lopetetun poron käypää arvoa vastaava määrä puolitoista kertaisena.
 • Vahingoissa on 170 euron omavastuu. Vahinko voidaan korvata kokonaan, jos vahingon suuruus ylittää omavastuun.

Vahingoista perittävä tarkastusmaksu

Maaseutupalvelut Kuusamon toimipaikassa

Lomakkeiden palautusosoite Kuusamossa on Koillismaan maaseutupalvelut, PL 9, 93601 Kuusamo tai maaseutupalveluiden yhteinen asiointisähköposti maataloustoimisto@kuusamo.fi.

Maaseutupalvelut Posion toimipaikassa

Lomakkeiden palautusosoite Posiolla on Koillismaan maaseutupalvelut, Kirkkotie 1, 97900 Posio tai maaseutupalveluiden yhteinen asiointisähköposti maataloustoimisto@kuusamo.fi.

Maaseutupalvelut Taivalkosken toimipaikassa

Lomakkeiden palautusosoite Taivalkoskella on Koillismaan maaseutupalvelut, Kauppatie 11, 93400 Taivalkoski tai maaseutupalveluiden yhteinen asiointisähköposti maataloustoimisto@kuusamo.fi.