Hyppää sisältöön

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokoustiedote

Yhdyskuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 24.5.2023

  • § 47 päättänyt, että Naturpolis 1:n peruskorjauksen suunnittelua voidaan jatkaa. Peruskorjauksessa on tarkoitus saada kiinteistölle vielä noin 15-20 vuoden elinkaari. Se edellyttää, että sisätilojen pinnat kunnostetaan kauttaaltaan, järjestelmät ja kalusteet uusitaan, tekniikka ja valaistus uusitaan energiatehokkuus huomioiden. Ulkopuolella kunnostetaan vesikatto, vähennetään kattoikkunoita, johdetaan pinta- ja kattovedet hallitusti sekä korjataan ja osin uusitaan julkisivua. Lisäksi piha-alueet ja katokset korjataan asianmukaisiksi.
  • § 48 päättänyt, että kirjaston peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan tehdyn tarve- ja hankeselvityksen mukaan. Peruskorjauksen suunnittelussa huomioidaan vuonna 2021 tehdyssä kirjaston kuntotutkimuksessa tulleet korjaustarpeet ja käyttäjien tilamuutostarpeet. Suunnitelmat tuodaan hyväksyttäväksi lautakuntaan kustannusarvioineen niiden valmistuttua.
  • § 49 päättänyt entisen postin rakennuksen ja ympäristön saneerauksen toteuttamisesta. Jäljelle jääneen rakennuksen korjaaminen ja kunnostaminen on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2023 aikana. Alustava kustannusarvio kaikille toimenpiteille on yhteensä noin 220 000 euroa (alv 0 %). Kustannukset katetaan sekä kiinteistön peruskorjauksen että kiinteistöjen kehittämisen kohdentamattomista määrärahoista. Saneeraussuunnittelu ja työt toteutetaan seuraavasti
    • Rakennuksen vesikatto pinnoitetaan ja yläpohjan sekä kattoikkunoiden rakenteita muutetaan. Rakennuksen julkisivu kunnostetaan, maalataan ja pinta- ja kattovedet johdetaan hallitusti pois rakennuksen ympäristöstä, mm. kasvillisuuden poistoilla rakennuksen sivustoilta.
    • Sisäpuolella uusitaan mm. valaistus energiatehokkaisiin ledlamppuihin ja korjataan vesivuotojen aiheuttamat vauriot tiloissa. Samalla suoritetaan normaaleja kunnossapitotoimenpiteitä seinä- ja lattiapintoihin.
    • Tontin piha-alueen rakenteita korjataan niin, että aluetta voi käyttää tontilla olevia rakennuksia ja muuta käyttöä palvelevaa toimintaa varten.
  • § 50 päättänyt Helmenpyytäjäntien alikulun urakoitsijan. Lautakunta päättää antaa alikulun rakentamisen kokonaisurakan halvimman tarjouksen tehneen Seinäjoen kiintorakenne Oy:n tehtäväksi hintaan 808 000,00 € (alv 0 %).