Hyppää sisältöön

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokoustiedote

Yhdyskuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 13.12.2023

 § 121 päättänyt hyväksyä reitistöjen kehittämissuunnitelman. Kuusamon reitistöjen ylläpidon ja kehittämisen suunnittelutyö toteutettiin vuosien 2022–2023 aikana yhteistyössä Kuusamon kaupungin, Metsähallituksen ja Ruka-Kuusamon matkailu ry:n kanssa.

Suunnittelutyön aikana toteutettiin mm. matkailutoimijakysely sekä kysely kuntalaisille ja matkailijoille. Reitistöjen ylläpidon ja kehittämisen suunnitelma muodostaa ja kuvaa yhteisen näkemyksen alueen reitistökokonaisuudesta, sen kehittämisestä ja ylläpidosta sekä tarvittavista resursseista.

Viestintäsuunnitelmaosio (sisältää myös opasteet maastossa) luo pohjaa reittiviestinnän kehittämiselle käytössä olevien resurssien mukaisesti.
Suunnitelmassa tunnistetut keskeiset periaatteet ja toimintatavat ohjaavat jatkossa reittien ylläpitoa ja kehittämistä seuraavasti:

  1. Pysyvyyden varmistaminen: reittitoimitukset haetaan runkoreiteille, joiden ylläpidosta vastaa kaupunki. Täydentävien reittien toteuttamis- ja ylläpitovastuu on pääosin muilla toimijoilla, joiden ylläpitoa kaupunki voi taloudellisen tilanteen salliessa tukea. Reittejä käyttömuotoja kehitetään mahdollisuuksien mukaan monien lajien käyttöön.
  2. Opastuksen kokonaisvaltainen ja systemaattinen kehittäminen: opastus uusitaan ja yhtenäistetään koko reitistölle, huomioiden eri käyttömuodot ja vuodenajat.
  3. Viestinnän kehittäminen: digitaalisen viestinnän kehittäminen riippuen käytettävissä olevista resursseista ja viestinnän ajantasaisuudesta huolehtiminen.