Hyppää sisältöön

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokoustiedote

Yhdyskuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 23.8.2023

§ 74 päättänyt, että Kuusamotalon peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan tehdyn tarve- ja hankeselvityksen mukaan. Peruskorjauksen suunnittelussa huomioidaan vuonna 2020 tehdyssä Kuusamotalon kuntotutkimuksessa tulleet korjaustarpeet sekä käyttäjien tilamuutostarpeet. Suunnitelmat tuodaan hyväksyttäväksi lautakuntaan kustannusarvioineen niiden valmistuttua. Kuusamotalo on valmistunut vuonna 1996. Rakennuksen peruskorjaus on aloitettu vesikaton ja julkisivun korjaamisella vuonna 2022.

Peruskorjausta on tarkoitus jatkaa sisäpuolella eri rakenteiden ja rakennusosien korjauksella ja uudistamisella sekä järjestelmien ja tekniikan modernisoinnilla, huomioiden suunnittelussa mm. energiatehokkuus. Peruskorjauksen yhteydessä parannetaan lisäksi tekniikan ja järjestelmien huoltosiltoja ja -tiloja.

Lisäksi käyttäjien kanssa tehdyssä tarve- ja hankeselvityksessä on tullut esille myös toiminnallisia muutoksia, joiden toteuttaminen on mahdollista peruskorjauksen yhteydessä. Toiminnallisia muutostarpeita on mm. henkilöstön taukotiloissa, yleisön wc-tiloissa ja varastotiloissa.

§ 76 päättänyt hyväksyä Naturpolis 1:n peruskorjauksen suunnitelmat, kustannusarvion ja toteuttamisen esitetyn mukaisesti.

Yhdyskuntatekniikan toimiala on laatinut Naturpolis 1:n peruskorjauksen toteutuksesta rakennus-, lvia- ja sähkösuunnitelmat hyväksyttyyn hankepäätökseen ja laadittuun kuntotutkimukseen pohjautuen. Peruskorjaus käsittää sisätiloissa kauttaaltaan pintojen kunnostamisen, järjestelmien ja kalusteiden päivittämisen sekä ikkunoiden ja ovien uusimisen nykyisten vaatimusten mukaisiksi.

Lisäksi kiinteistön valaistus uusitaan kokonaisuudessaan ja lvia-tekniikkaa uusitaan energiatehokkuus huomioiden. Olemassa olevien tilojen toiminnallisuutta tehostetaan mm. sosiaali- ja taukotilojen keskittämisellä sekä rakentamalla uusi kiinteistönhuoltoa palveleva porraskuilu aulatilasta vesikatolla sijaitsevaan iv-konehuoneeseen.

Ulkopuolella vähennetään ja uusitaan kattoikkunoita vesikaton bitumikermikatteen uusimisen yhteydessä. Sade- ja sulamisvesien hallintaa parannetaan mm. pääsisäänkäynnin katoksen muutoksilla. Lisäksi tehdään tarvittavat julkisivulliset korjaukset sekä kunnostetaan piha-alueita esteettömyys huomioiden. Nykyiset avoimet pyörä- ja jätekatokset katetaan asianmukaisiksi sekä liikenne- ja paikoitusalueiden asfalttipinnoitteet uusitaan.

Peruskorjattavan kiinteistön kerrosala on 1 056 m2 ja peruskorjauksen kokonaiskustannusarvio on 1 225 000,00 € (alv 0 %). Peruskorjaus toteutetaan vuosien 2023-2024 aikana rakennus- ja lvia-teknisten töiden osalta kaupungin omana työnä, sähkötekniset työt kilpailutetaan.

Katso 23.8.2023 kokouksen pöytäkirja