Hyppää sisältöön

Uudet jätehuoltomääräykset voimaan syksyllä 2023

Kuvassa aikuinen ja lapsi tuovat keräsysastioihin lajittelemiaan jätteitä.

Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan syyskuussa 2023 ja ne koskevat kaikkia kiinteistöjä Kuusamon alueella.

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata Kuusamon kaupungin alueella tapahtuvaa jätehuoltoa jätelain ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on saavuttaa ja ylittää sekä kansalliset, että EU-tason kierrätystavoitteet, jonka mukaan yhdyskuntajätteestä tulisi kierrättää vuoteen 2035 mennessä 65 %. Jätehuoltomääräyksiä annetaan mm. eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä. Määräyksillä pyritään varmistamaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristöhaittaa.

Erilliskerättävät jätteet ovat

  • polttokelpoinen jäte
  • biojäte
  • keräyspaperi
  • pienmetalli
  • lasipakkaus
  • kartonkipakkaus ja
  • muovipakkaus.

Kiinteistöllä tulee olla jäteastia vähintään polttokelpoiselle jätteelle ja biojätteelle. Biojäte voidaan myös kompostoida kiinteistöllä itse. Kompostoinnista on tehtävä kompostointi-ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Keräyspaperin, pienmetallin, lasipakkaukset, kartonkipakkaukset ja muovipakkaukset voi asukas viedä itse Rinki-ekopisteisiin.

Vaihtoehtoisesti asukas lajittelee jätetyypiltään erilaiset jätteet kiinteistöllään omiin tai kiinteistöjen yhteiskäytössä oleviin jäteastioihin (7 kpl) ja jätekuljetusyhtiö kerää ne erikseen kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten. Kiinteistön omistaja sopii jätekuljetusyhtiön kanssa jäteastioiden tyhjennysvälit jätteen määrän ja synnyn mukaan tapauskohtaisesti.

Katso lisätietoja sivulta Uudet jätehuolto­määräykset kiinteistöille.

Aihealueet