Hyppää sisältöön

Tulevaisuuslautakunnan kokoustiedote 26.5.2023

Tulevaisuuslautakunta on kokouksessaan 25.5.2023

  • § 46 päättänyt asettaa Pappilan peltojen asemakaavan muutoksen nähtäville kaavaehdotuksena MRA 27 §:n mukaisesti tarkennuksilla korjattuna. Suunnittelualue sijaitsee Kuusamon keskustassa sisältäen kirkon, hautausmaan ja seurakuntakeskuksen alueet sekä Kuusamonjärven ja Torankijärven välisellä kannaksella sijaitsevat museo- ja lähivirkistysalueet.
  • § 49 päättänyt asettaa Rukan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Keisarinharjussa nähtäville kaavaehdotuksena MRA 27 §:n mukaisesti tarkennuksilla korjattuna. Asemakaavan muutos ja laajennus on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta. Kaavahankkeen tavoitteena on laajentaa Keisarinharjun asemakaava-aluetta ja lisätä alueelle lomarakennustontteja, korjata ohjeellisia tonttijakoja sekä selvittää myös kulkuyhteys kaava-alueelle.
  • § 50 päättänyt asettaa korjatun Tatanki-Koukkulammen asemakaavan uudelleen nähtäville MRA 32 § mukaisesti kaavaehdotuksena. Tatanki-Koukkulammen ranta-asemakaavan muuttaminen asemakaavaksi on käynnistetty 29.9.2014 § 222 Kuusamon kaupunginhallituksen päätöksellä. Asemakaavoitettavaan alueeseen otettiin mukaan osa Tropiikin alueen asemakaavasta sekä kaavoittamatonta aluetta.
  • § 51 hyväksyä sotahistoriakohteista laaditun suunnitelman ja toteaa, että kohteiden toteuttamisesta päättää se toimiala, jolla on suunnitelman mukainen toteutus- ja ylläpitovastuu.  Tulevaisuuslautakunta päätti käynnistää uuden sotahistoriakohteen valmistelun 24.11.2022 § 33. Tarkoituksena oli suunnitella uusi ja interaktiivinen tapa tutustua Kuusamon sotahistoriaan, mahdollistaa nuoremman sukupolven osallistuminen asian valmisteluun ja selvittää uutta maastoon toteutettavaa kohdetta. Sotahistoriakohteen valmisteluun ovat osallistuneet tulevaisuustoimiala, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, yhdyskuntatekniikan toimiala, sotahistorian tutkija Tapio Heiskanen ja nuorisovaltuuston edustaja.