Hyppää sisältöön

Tulevaisuuslautakunnan kokoustiedote 25.8.2023

Tulevaisuuslautakunta on kokouksessaan 24.8.2023

§ 69 päättänyt hyväksyä Rukan ajantasa-asemakaavan muutoksen ja päivityksen (vaihe 1, länsiosa) kartta 1 ja esittää sitä kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Vaihekaavan muutosalue koostui kartoista 1,2 ja 3. Kartat 2 ja 3 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.12.2022 § 72 ja asemakaava on saanut lainvoiman. Kartan 1 osalta ehdotus on ollut uudelleen nähtävillä 24.5.-22.6.2023. Vaihekaavan karttaosa 1 sijaitsee Rukan luoteispuolen reunaalueella käsittäen Mutkalammen ja Keisarinharjun asemakaavaalueita. Uudelleen nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen on karttalehdellä 1 osoitettu kaupungin omistamalle kiinteistölle sijoituspaikka mastolle. Lisäksi on osoitettu Viipusjärven muuntamolta 110 kV:n voimajohtovaraus pohjoiseen. Viipuksentie on syytä säilyttää maantiealueena mm. tienhuollon vuoksi.

Katso 24.8.2023 kokouksen pöytäkirja