Hyppää sisältöön

Tulevaisuuslautakunnan kokoustiedote 24.3.2023

Tulevaisuuslautakunta on kokouksessaan 23.3.2023

  1. § 27 päättänyt hyväksyä 6.2.2023 korjatun Junganharjun ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen ja laajennuksen.
  2. § 33 päättänyt vahvistaa kylätoiminta- ja kylien elinvoimaa vahvistavien avustusten myöntöperusteet. Kylien elinvoimaa vahvistavalla avustuksella kannustetaan hakijoita uudistaviin ja työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin.