Hyppää sisältöön

Tulevaisuuslautakunnan kokoustiedote 16.6.2023

Tulevaisuuslautakunta on kokouksessaan 15.6.2023

§ 56 päättänyt hyväksyä Kantojärven ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen. Kantojärven ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen ehdotus on ollut nähtävillä ja saatu palaute on käsitelty. Kantojärven ranta-asemakaavan alue sijaitsee Rukan matkailukeskuksesta linnuntietä n. 6,5 km pohjoiseen. Kaavan muuttaminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajien aloitteesta v. 2021.

§ 60 päättänyt hyväksyä osaltaan päivitetyn kotouttamisohjelman ja siihen liittyvän selvitysosan vuosille 2023-2024 sekä esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Kotoutumislain mukaan kunnan on laadittava kotouttamisohjelma kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi. Kotoutumislain kokonaisuudistus astuu voimaan vuonna 2025. Uusi kotoutumislaki muuttaa kotouttamisohjelman sisällön, joten tästä syystä päivitetty ohjelma on tehty vain kahdelle vuodelle.

Lisäksi tulevaisuuslautakunta on myöntänyt kylien elinvoimaa vahvistavia avustuksia § 61 ja vuoden 2023 kylätoiminta-avustuksia § 62. Kylien elinvoimaa vahvistavan avustuksen hakuaika on ollut 17.5.2023 saakka ja määräaikaan mennessä saapui kaksi avustushakemusta. Lautakunta päättää myös jatkaa kylien elinvoimaa vahvistavien avustusten hakua 31.8.2023 saakka. Vuoden 2023 kylätoiminta-avustuksia koskien määräaikaan mennessä saapui 21 avustushakemusta. Kylätoiminta-avustukset on jaettu kolmeen ryhmään kylätoiminnan aktiivisuuden mukaan: 1. toimintaa on ollut jonkin verran, 2.  toiminnassa on aktiivisuutta ja suunniteltuja investointeja sekä 3. on aktiivista toimintaa ja kiinteistön ylläpitokuluja.