Hyppää sisältöön

Perusopetukseen tuodaan uutta yhteisöllisyystyönkuvaa

Koulukohtauttajat jalkautuivat oppilaiden sekä henkilökunnan kouluarkeen ja ovat valmiita kohtaamaan lapset ja nuoret

  • Koulukohtauttaja on osa koulun henkilökuntaa ja tekee moniammatillista yhteistyötä eri verkostojen kanssa.
  • Koulukohtauttaja on turvallinen aikuinen koulun arjessa, joka kuuntelee ja kohtaa nuoria, ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja kiusaamista, edistää hyvää luokkahenkeä ja yhteisöllisyyttä sekä pyrkii parantamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.
  • Koulukohtauttajan työn tavoitteita ovat oppilaan ohjaaminen tarkoitustenmukaisten palvelujen piiriin, koulun ja kodin yhteistyön edistäminen, lapsen ja nuoren tunne- ja vuorovaikutustaitojen, itsetunnon, oppimisen ja osallisuuden taitojen kehittymisen tukeminen.
  • Koulukohtauttaja toimii paikallisen yhteistyön lisäksi yhteistyössä valtakunnallisen SKY-sitouttava kouluyhteisötyö-pilottien kanssa.
  • Kehittämistyössä on mukana myös Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi tehden verkkokyselyarviointeja koko kouluyhteisössä toimijoille.
  • Koulukohtauttaja tutustuu luokkiin ja koulun oppilaisiin sekä rakentaa keskinäistä luottamusta koulun kaikkiin jäseniin.
  • Koulukohtauttajan tavoittaa parhaiten Wilman kautta.

SKY – sitouttavan kouluyhteisötyön -pilotti 2021-2023

Pilotin tarkoituksena on kehittää malleja, joilla sitoutetaan koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sekä vahvistetaan koulukulttuuria ja hyvinvointia kouluissa. Kohteena ovat 5.-9. -luokkien oppilaat sekä heidän kanssaan työskentelevä henkilökunta. Pilotteja on meneillään useita eri puolilla Suomea. Koillismaa-Kainuu alueelta pilottiin kuuluu seitsemän kuntaa Kuusamo, Taivalkoski, Posio, Sotkamo, Paltamo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi. Pilotissa työskentelee kohtauttavan koulutyön koordinaattori ja 2 koulukohtauttajaa.

Kuusamossa toimitaan Nilon ja Rukan yläkouluilla sekä kaikilla alakouluilla, joissa on oppilaita 5.-ja 6.-luokilla. Toiminta on aloitettu kouluilla syysloman jälkeen, kun kohtauttajat ovat jalkautuneet kouluille. Koordinaattori on osallistunut koulujen ja kaupungin eri verkostojen toimintoihin, jotka liittyvät lasten ja nuorten, koulujen hyvinvointiin sekä kiusaamisen ehkäisyyn. Tärkeässä roolissa on vanhempien ja huoltajien yhteistyön kehittäminen.

Lisätietoja: