Hyppää sisältöön

Kysely Rukan koulupiirin ja Mäkelän koulun oppilaaksiottoalueen oppilaiden huoltajille

Syksyinen tervehdys kasvatus- ja sivistystoimialalta!

Kuusamon kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.3.2022 (§ 14) päivitetyn kouluverkkosuunnitelman, jonka yhtenä toimenpiteenä oli:

”Koulujen oppilaaksiottoalueita tarkastellaan kevään 2022 aikana mm. perusopetuksen oppilaiden huoltajille ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille suunnatulla kyselyllä. Mahdolliset oppilaaksiottoalueeseen liittyvät muutokset tulevat voimaan lukuvuoden 2023–2024 alussa.”

Edellä mainittu kysely tehtiin keväällä 2022 ja vastausten perusteella kasvatus ja sivistyslautakunta ei nähnyt tarvetta muuttaa nykyisiä koulujen oppilaaksiottoalueiden rajoja.

Tästä kyselystä on jo tovi vierähtänyt ja keskustelua rajojen muuttamisesta on ollut uudemman kerran, joten on aiheellista uusia kysely (OSIO 1)  ja kuulla Rukan koulupiirin alueen sekä Mäkelän koulun oppilaaksiottoalueella asuvien oppilaiden ja esikoululaisten huoltajia.

Kysely sisältää myös OSION 2, jossa on kysymyksiä Rukan yhtenäisen peruskoulun oppilaitosympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä yhteisön hyvinvointiin liittyen. Lisäksi haluamme kuulla ajatuksia liittyen Rukan koulun kehittämiseen pidemmällä aikavälillä. Näihin kysymyksiin vastaavat vain Käylän, Nissinvaaran ja Rukan koulun oppilaaksiottoalueeseen kuuluvat perheet.

Pyydämme teitä, arvoisat huoltajat, vastaamaan tähän kyselyyn viimeistään sunnuntaina 3. syyskuuta 2023. Myös 5-vuotiaiden huoltajat voivat vastata kyselyyn.

Siirry vastaamaan kyselyyn

Kyselyn yhteyshenkilöt