Hyppää sisältöön

Kuusamo Kampus – osaamista ja elinvoimaa

Parhaillaan on käynnissä merkittävä kampustoiminnan kehittäminen osaamisen ja elinvoiman vahvistamiseksi. Tavoitteena on rakentaa monipaikkainen alueen ja sen lähiympäristön elinvoimaa edistävä monialainen toisen ja korkea-asteen koulutuksen oppimisympäristö. Keskeistä on jatkuvan oppimisen yhteistyömallit, jotka mahdollistuvat verkosto- ja yritysyhteistyössä. Yhteistyössä kehitetään joustavia tapoja suorittaa opintoja ja kehittää osaamista läpi elämän huomioiden elinkeinoelämän nykyiset ja tulevat osaamistarpeet.

Keskeistä toiminnassa on yhteistyö niin eri asteen koulutusorganisaatioiden, yritysten kuin lähikuntien kanssa. Yhdessä saamme rakennettua alueen elinvoimaa edistävän ja jatkuvaa oppimista tukevan vetovoimaisen kampuksen. Digitaaliset ja virtuaaliset ratkaisut mahdollistavat tänä päivänä paljon erilaisia vaihtoehtoja koulutusten toteuttamiseen.

Ei pidä kuitenkaan unohtaa sosiaalisen kohtaamisen merkitystä erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten opinnoissa sekä käytännön taitojen harjoittelua oppilaitoksissa. Kuusamo Kampuksesta rakentuukin myös fyysinen oppimisen ja opetuksen inspiroiva kohtaamispaikka Siellä opinpolusta huolehditaan kokonaisvaltaisesti. Kampuksella toimii oppijan hyvinvointia tukeva ohjaus- ja tukipalveluverkosto.

Hyödynnä mahdollisuus ja tule kehittämään Kuusamo Kampusta 9.6.2023 klo 9-11.30 järjestettävään Kampuksen Pyöreän Pöydän kokoontumiseen. Ilmoittautumiset 31.5.2023 mennessä auli.posio@kuusamo.fi