Hyppää sisältöön

Kuusamo Kampuksen kehittämistyö etenee

Kuluneen vuoden aikana on kehitetty Kuusamo Kampuksen toimintaa useista eri näkökulmista ja lähtökohdista. Keskeistä on ollut verkostoyhteistyö, joka on luonut pohjan kehittämistyölle ja jatkumon toiminnalle. Kuusamo Kampuksen toiminta perustuukin pitkälti verkostoyhteistyöhön.  Yhteistyöverkostoa ja eri toimijoiden roolia on määritelty.

Parhaillaan on valmisteilla Kuusamo Kampuksen yhteistyösopimus, jossa toimijat sopivat kumppanuudesta ja yhteistyöstä Kuusamo Kampus toiminnan kehittämisessä. Tämä on merkittävä askel, jolla turvataan tulevien vuosien yhteistyötä osaamisen kehittämisen ja elinvoiman vahvistamiseksi. Yhteinen ennakointi ja toimijoiden välinen aktiviinen vuoropuhelu on keskeistä. Yhteistyössä mahdollisestaan jatkuva oppiminen ja sujuva vastaaminen alueen osaajatarpeisiin.

Fyysisen oppimisympäristön kehittämisen osalta on käynnistetty tarve- ja hankeselvitys. Ensisijaisesti on selvitetty toiminnallisuuden vaikutuksia tilaratkaisuihin sekä päivitetty tilaohjelmia. Myös digitaalisiin ratkaisuihin liittyvä selvitys on työnalla.

Loppuvuoden aikana laaditaan toimintasuunnitelma Kuusamo Kampus toiminnan eteenpäin viemiselle. Edelleen ensi vuoden aikana Kuusamo Kampuksen kehittäminen on yksi merkittävä kehittämisen painopiste Kuusamon kaupungilla.

Osaamista kehittämällä rakennamme elinvoimaa.

Tule kuulemaan Kuusamo Kampuksen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät sekä osallistumaan toiminnan kehittämiseen ja keskustelemaan.