Hyppää sisältöön

Koulukohtauttajat osana kouluyhteisötyötä

Kädet puristavat lämpimästi toisiaan.

Koulukohtauttajat aloittivat toimintansa Kuusamossa syksyllä 2021. Ensimmäinen lukuvuosi peruskouluissa on nyt takana ja ainakin vielä toiselle vuodelle toiminta jatkuu, sillä he ovat osana Sky-sitouttava kouluyhteisötyö-pilottihanketta, joka kestää keväälle 2023 asti. Kyseisen hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä poissaoloja sekä lisätä kouluviihtyvyyttä.

Koulukohtauttajat ovat osa koulun henkilökuntaa ja he tekevät moniammatillista yhteistyötä eri verkostojen kanssa. Heidän tavoitteenaan on toimia helposti lähestyttävänä ja turvallisena aikuisena oppilaille koulun arjessa. He kuuntelevat ja kohtaavat nuoria sekä ennaltaehkäisevät yksinäisyyttä ja kiusaamista. Lisäksi he edistävät hyvää luokkahenkeä ja yhteisöllisyyttä sekä pyrkivät parantamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Koulukohtauttajat pitävät ala- ja yläkouluille muun muassa erilaisia ryhmäytymis- ja teematunteja luokille. Teematuntien sisällöt räätälöidään luokkien tarpeiden mukaan ja ne voivat liittyä esimerkiksi kiusaamiseen tai tunnetaitoihin. Koulukohtauttajat järjestävät erilaisia tempauksia, kuten rastikiertelyä hyvinvointiin liittyen tai koko koulua koskevia teemapäiviä. He myös pitävät välituntitoimintaa tai kohtaavat nuoria hengailemalla heidän keskuudessaan.

Koulukohtauttajat ovat pilotoineet Nilon koululla yhteisöllisyyttä tukevaa hyvinvoinnin vuosikelloa ”Nilo-lukkaria” ja Unelmienkoulu-mallia. Nilo-lukkarin työstämisen takana on ollut nuoret ja moniammatillinen työryhmä. Nilo-lukkaria on toteutettu kevään 2022 aikana. Siihen liittyen on ollut muun muassa hyvinvointipäiviä kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokille sekä teema viikkoja osallisuusryhmien oppilaiden kanssa. Lisäksi Kevään aikana on ollut toiminnassa positiivisten lupauksien-kamppanja, jossa luokat ovat tehneet yhdessä jonkin hyvän teon lupauksen. Viime talven myötä Nilon koululle on perustettu oma instagram-tili, jonka ajatus on lähtenyt Nilo-lukkarin työryhmältä. Nilo-lukkarin mallia lähdetään toteuttamaan muillakin Kuusamon kouluilla.

Koillismaalla koulukohtauttajat toimivat kolmella eri paikkakunnalla, jotka ovat Kuusamo, Taivalkoski ja Posio. Heidän kohderyhmäänsä kuuluvat kaikki viidenneltä luokalta yhdeksänteen luokkaan asti. Koulukohtauttajat toteuttavat tiivistä yhteistyötä peruskoulun henkilökunnan sekä muiden ammattilaisten kanssa, jotka työskentelevät kohderyhmän nuorten parissa kouluilla tai sen ulkopuolella.

SKY-sitouttava kouluyhteisötyö