Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen kokoustiedote 9.4.2024

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.4.2024 päättänyt, että

§ 71 Kaupunki hankkii asumisneuvontapalvelua Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokrataloilta. Asumisneuvonnalla pyritään vastaamaan tässä yhteydessä luotavan ja mallinnettavan yhteistyöverkoston kanssa ennaltaehkäisevästi ja reagoivasti asumista vaarantaviin ongelmiin.

Asumista vaarantavia ongelmia voivat olla (psyko)sosiaaliset tai käytännölliset ongelmat, esimerkiksi asunnonhaun haasteet, asumiseen liittyvät talousongelmat, järjestyshäiriöt sekä huoneiston huono hoito. Ensisijainen tavoite on asiakkaan asumisen turvaaminen ja asunnottomuuden ennalta ehkäisy.

Palvelu toteutetaan avustushakemuksessa esitetyllä tavalla eli palvelun ostona Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokrataloilta. Palvelu on tarkoitettu kaikille kuusamolaisille asumismuodosta riippumatta.

§ 73 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2024 talousarvioon varataan lisämääräraha koskien nuoriso- ja perhemajoitusrakennuksen rakentamista. Lisäksi kaupunginhallitus päätti hakea Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy:lle myönnetyn investointituen siirtoa Kuusamon kaupungille.

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy on kaupungin omistama tytäryhtiö ja yksi kahdeksasta nuorisolain mukaisesta valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta. Oivanki tarjoaa nuorille ohjattua seikkailu-, luonto-, kulttuuri- ja leiritoimintaa. Yhtiöllä on yli 40 vuoden kokemus nuorisotyöstä ja se saa tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Keskuksen nykyisen ja tulevan toiminnan kehittämisen keskeisin haaste on majoituskapasiteetin vanhentuminen, jonka vuoksi nuorisoa tukeva toiminta on uhattuna.

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy on suunnitellut uuden nuoriso- ja perhemajoitusrakennuksen rakentamista. Yhtiö haki ja sai investointiin opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä investointiavustuksen. Hankkeen jatkovalmistelun yhteydessä selvisi, että suunniteltu investointi uuteen majoitusrakennukseen on kannattavaa siirtää Kuusamon kaupungille. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun tiedon mukaan avustuksen siirtoa kaupungille voidaan hakea. Hakemuksesta tulee ilmetä ne perusteet, joiden vuoksi investointihakemus halutaan siirtää osakeyhtiöltä Kuusamon kaupungille.