Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen kokoustiedote 30.1.2024

Kuusamon kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.1.2024 § 23 päättänyt hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strategisen yhteistyösopimuksen.

Lainsäädäntö edellyttää kuntia ja hyvinvointialueita toimimaan yhteistyössä. Yhteistyöstä on säädetty muun muassa hyvinvointialueesta annetussa laissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa.

Yhteistyön yleisinä tavoitteina ovat ihmislähtöiset, saavutettavat ja saumattomat palveluketjut ja eri osapuolten kattava yhteistyö yhdyspintatehtävissä.

Pöytäkirja KH 29.1.2024