Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen kokoustiedote 17.1.2023

Kuusamon kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.1.2023 § 11 päättänyt, että nuorisotakuun toteuttamiseen vuodelle 2023 varattu 200 000 euron määräraha käytetään seuraavasti:

  1. 40 000 euroa tulevaisuustoimialalle nuorten oppisopimuskoulutukseen
  2. 50 000 euroa kasvatus- ja sivistystoimen toimialalle nuorten syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan kehittämiseen
  3. 110 000 euroa tulevaisuustoimialalle nuorten alle 30-vuotiaiden työllistämistukeen

Nuorisotakuun toteutumisen tuloksista raportoidaan kaupungin osavuosikatsauksissa.

Taustaa

  • Kuusamon kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.4.2018 § 23 päättänyt nuorisotakuun toteuttamista edistävistä toimenpiteistä.
  • Nuorisotakuun tavoitteena on, että kaikilla kuusamolaisilla nuorilla on koulutuspaikka ja koulutuksen jälkeen työpaikka.
  • Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan talousarvioon varataan vuosittain määräraha, jolla tuetaan asetetun tavoitteen saavuttamista.
  • Vuoden 2023 talousarvioon on varattu 200 000 euron määräraha.