Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen kokoustiedote 16.5.2023

Kuusamon kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.5.2023 § 96 päättänyt esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi aiesopimuksen Kainuu-Koillismaan työllisyysalueen perustamisesta. Kaupunginhallitus nimesi uudistuksen varsinaisen valmistelun työryhmään työllisyysasiantuntija Esa Loukusan.

Lisäksi Kaupunginhallitus päätti (15.5.2023 § 99) antaa lausunnon hyvinvointialueelle suunnitelmaluonnoksesta Pohjois-Pohjanmaan alueen tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyskeskusten määrittelystä ja määrästä vuosille 2023–2025. Suunnitelmaluonnos kuvaa lähtökohtia ja periaatteita sote-keskusten palveluille. Tällaisia ovat esimerkiksi sote-keskusten palveluvalikoima ja digitaalisten palveluiden hyödyntäminen. Suunnitelmaluonnos sisältää myös määrittelyn alueen sosiaali- ja terveyskeskusten toimipisteistä.

Vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto ovat antaneet hyvinvointialueelle omat lausuntonsa.