Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen kokoustiedote 13.2.2024

§ 24 Asuntopoliittisen ohjelman hyväksyminen

Kuusamon kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.2.2024 päättänyt hyväksyä ja esittää edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi päivitetyn asuntopoliittisen ohjelman. Nykyinen asuntopoliittinen ohjelma on laadittu vuosille 2014 – 2024. Uusi asuntopoliittinen ohjelma on tarkoitus jatkossa päivittää valtuustokausittain. Lisäksi asuntopoliittiseen ohjelmaan liittyvät keskeisimmät tilastot toimitetaan kaupunginhallitukselle vuosittain.

Asuntopoliittisen ohjelman keskeisiksi toimenpiteiksi on määritetty neljä pääkohtaa, jotka ovat:

  1. kasvun tukeminen saavutettavien vuokra-asumismahdollisuuksien avulla,
  2. asumisessa keskitytään eri ryhmien tarpeeseen ja kysyntään,
  3. kaavoitus- ja tonttipolitiikalla kehitetään Kuusamon alueen rakentamista,
  4. erityisryhmien asumisen edistäminen.

§ 31 Kuusamon kaupungin evakuointisuunnitelma 

Kuusamon kaupungin väestönsuojelu-evakuointisuunnitelma esiteltiin kaupunginhallitukselle 12.2.2024.

Kuusamon kaupungin valmiussuunnitelma (yleinen osa) on hyväksytty kaupunginhallituksessa 13.12.2022 § 268. Valmiussuunnitelmassa on todettu, että kaupungille laaditaan erillinen evakuointisuunnitelma.

Evakuointisuunnitelma sisältää muun muassa kuvaukset toimivaltuuksien käyttöperiaatteista, suunnitteluvastuut hallinnonaloittain, suunnitelman hyväksymisen ja ylläpitämisen, evakuointien toteuttamisen vastuunjaon ja tarvittavan suorituskyvyn, väestön siirtämisen ja vastaanottamisen, kuljetusten järjestämisen, tiedottamisen ja varoittamisen. Suunnitelma on luokiteltu salassa pidettäväksi. Suunnitelma on laadittu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa, noudattaen sisäministeriön ohjetta evakuointien suunnittelusta ja toimeenpanosta.

Suunnitelma on valmisteltu yhteistoiminnassa kaupungin toimialojen viranhaltijoiden, konserniyhtiöiden (Naturpolis Oy, Kuusamon Vuokratalot Oy) johtavien toimihenkilöiden sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen edustajien kanssa.