Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen kokoustiedote 12.3.2024

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.3.2024 päättänyt, että

§ 48 kaupunki ostaa Kirkonseudun asemakaavan mukaisen korttelin 921 tontin 1 Kuusamon Osuusmeijeriltä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle omaisuuden hankintaan 450 000 euron lisämäärärahaa. Maa-alueen hankinnalla tuetaan Tropiikin matkailualueen kehittämistä ja mahdollistetaan matkailua palvelevan majoituskapasiteetin lisärakentaminen taajaman läheisyyteen myös jatkossa. Kauppa tukee aktiivista strategian mukaista elinvoimapolitiikkaa ja yritysmyönteisyyttä.

§ 50 kaupunki antaa lausunnon Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelmasta. Kuusamon kaupungin lausuntoa on valmisteltu yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Katso lausunto sekä hyvinvointisuunnitelma liitteineen tästä linkistä.