Hyppää sisältöön

Apurahojen haku käynnistyy

Kunnallisneuvos U.A. Virranniemen rahaston toimikunta ja Apulaiskunnanjohtaja Lauri Muhosen rahaston toimikunta julistavat haettavaksi seuraavat apurahat

Kunnallisneuvos U. A. Virranniemen rahaston apurahat

Kunnallisneuvos U.A. Virranniemen rahaston toimikunta julistaa haettavaksi rahastosta myönnettävät apurahat.  Rahaston tarkoituksena on henkisen kulttuurin edistäminen Kuusamon kaupungissa siten, että rahastosta jaetaan apurahoja luovan ja esittävän taiteen aktiivisille harrastajille tai alalla toimiville henkilöille.

Vapaamuotoiset hakemukset 12.2.2024 mennessä

Vapaamuotoiset hakemukset tulee osoittaa Kunnallisneuvos U.A. Virranniemen rahaston toimikunnalle, joko kirjallisesti osoitteeseen Keskuskuja 6, 93600 Kuusamo tai sähköisesti Kuusamon kaupungin internet -sivuilla www.kuusamo.fi/.  Hakemuksessa tulee olla maininta mahdollisista muista saaduista avustuksista. Hakemusten tulee olla perillä 12.2.2024 klo 15.00 mennessä.

Lisätiedot

  • rahaston toimikunnan puheenjohtaja Ulla Parviainen ulla.parviainen@kuusamo.fi, puh. 0400 454 297
  • rahaston toimikunnan sihteeri Anne Koski-Heikkinen anne.koski-heikkinen@kuusamo.fi, puh. 040 860 8086
Siirry U. A. Virrannieman rahaston apurahahakemukseen

Apulaiskunnanjohtaja Lauri Muhosen rahaston apurahat

Apulaiskunnanjohtaja Lauri Muhosen rahaston toimikunta julistaa haettavaksi rahastosta myönnettävät apurahat.  Apurahoilla tuetaan joko ammattikorkeakoulun tai yliopiston kuusamolaisten opiskelijoiden Kuusamoon suuntautuvien opinnäytetöiden tekemistä.  Hakemuksissa tulee näkyä opinnäytetyön aihe ja opinnäytetyön kohde. Lisäksi hakemuksissa tulee mainita opinnäytetyön aikataulu ja arvioitu työn valmistuminen.

Vapaamuotoiset hakemukset 12.2.2024 mennessä

Vapaamuotoiset hakemukset tulee osoittaa Apulaiskunnanjohtaja Lauri Muhosen rahaston toimikunnalle, joko kirjallisesti osoitteeseen Keskuskuja 6, 93600 Kuusamo tai sähköisesti Kuusamon kaupungin internet -sivuilla www.kuusamo.fi/.  Hakemuksessa tulee olla maininta mahdollisista muista saaduista avustuksista. Hakemusten tulee olla perillä 12.2.2024 klo 15.00 mennessä.

Lisätiedot

  • rahaston toimikunnan puheenjohtaja Ulla Parviainen ulla.parviainen@kuusamo.fi, puh. 0400 454 297
  • rahaston toimikunnan sihteeri Anne Koski-Heikkinen anne.koski-heikkinen@kuusamo.fi, puh. 040 860 8086
Siirry Lauri Muhosen rahaston apurahahakemukseen