Hyppää sisältöön

Apurahojen haku käynnistyy

Kunnallisneuvos U.A. Virranniemen rahaston toimikunta ja Apulaiskunnanjohtaja Lauri Muhosen rahaston toimikunta julistavat haettavaksi seuraavat apurahat

Kunnallisneuvos U. A. Virranniemen rahaston apurahat

Kunnallisneuvos U.A. Virranniemen rahaston toimikunta julistaa haettavaksi rahastosta myönnettävät apurahat.  Rahaston tarkoituksena on henkisen kulttuurin edistäminen Kuusamon kaupungissa siten, että rahastosta jaetaan apurahoja luovan ja esittävän taiteen aktiivisille harrastajille tai alalla toimiville henkilöille.

Vapaamuotoiset hakemukset 14.2.2020 mennessä

Vapaamuotoiset hakemukset tulee osoittaa Kunnallisneuvos U.A. Virranniemen rahaston toimikunnalle, joko kirjallisesti osoitteeseen Keskuskuja 6, 93600 Kuusamo tai sähköisesti Kuusamon kaupungin internet -sivuilla www.kuusamo.fi/.  Hakemuksessa tulee olla maininta mahdollisista muista saaduista avustuksista. Hakemusten tulee olla perillä 14.2.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätiedot

  • rahaston toimikunnan puheenjohtaja Elina Kemppainen elina.kemppainen@kuusamo.fi, puh. 040 777 3282
  • rahaston toimikunnan sihteeri Anne Koski-Heikkinen anne.koski-heikkinen@kuusamo.fi, puh. 040 860 8086
Siirry U. A. Virrannieman rahaston apurahahakemukseen

Apulaiskunnanjohtaja Lauri Muhosen rahaston apurahat

Apulaiskunnanjohtaja Lauri Muhosen rahaston toimikunta julistaa haettavaksi rahastosta myönnettävät apurahat.  Apurahoilla tuetaan joko ammattikorkeakoulun tai yliopiston kuusamolaisten opiskelijoiden Kuusamoon suuntautuvien opinnäytetöiden tekemistä.  Hakemuksissa tulee näkyä opinnäytetyön aihe ja opinnäytetyön kohde. Lisäksi hakemuksissa tulee mainita opinnäytetyön aikataulu ja arvioitu työn valmistuminen.

Vapaamuotoiset hakemukset 14.2.2020 mennessä

Vapaamuotoiset hakemukset tulee osoittaa Apulaiskunnanjohtaja Lauri Muhosen rahaston toimikunnalle, joko kirjallisesti osoitteeseen Keskuskuja 6, 93600 Kuusamo tai sähköisesti Kuusamon kaupungin internet -sivuilla www.kuusamo.fi/.  Hakemuksessa tulee olla maininta mahdollisista muista saaduista avustuksista. Hakemusten tulee olla perillä 14.2.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätiedot

  • rahaston toimikunnan puheenjohtaja Elina Kemppainen elina.kemppainen@kuusamo.fi, puh. 040 777 3282
  • rahaston toimikunnan sihteeri Anne Koski-Heikkinen anne.koski-heikkinen@kuusamo.fi, puh. 040 860 8086

 

Siirry Lauri Muhosen rahaston apurahahakemukseen