Hyppää sisältöön

Musiikin soittaminen tapahtumissa (musiikinkäyttölupa)

Musiikinkäyttölupa on haettava etukäteen jokaiseen tapahtumaan, jossa soitetaan livenä tai tallenteelta (ml. karaoke) tekijänoikeudella suojattua musiikkia. Nykyään käytössä on Teoston ja Gramexin yhteinen musiikinkäyttölupa eli tapahtumalupa.

Lupa on haettava ja saatava ennen ensimmäistä sillä järjestettävää tapahtumaa. Tapahtumalupa tarvitaan sekä pääsymaksullisiin että maksuttomiin tapahtumiin ja myös yritysten henkilökunnalleen tai asiakkailleen järjestämiin tapahtumiin. Ainoastaan lähimmässä perhe- ja ystäväpiirissä tapahtuvaan musiikin soittamiseen ei tarvita lupaa.

Teosto: sähköinen tapahtumalupapalvelu

Teosto: musiikin käyttöluvat

Tekijänoikeus.fi, lisätietoja tekijänoikeuksista

Melua aiheuttavat tapahtumat (meluilmoitus)

Milloin meluilmoitus tulee tehdä?

Erityisen häiritsevästä melusta, kuten moottoriurheilukilpailuista ja klo 22 jälkeen päättyvistä ulkoilmakonserteista ja -festivaaleista on tehtävä meluilmoitus.

Meluilmoituksesta tehtävä päätös on maksullinen. Melupäätöksessä määrätään mm. tiedotustavoista ja tiedotusalueen laajuudesta, toiminnan aikarajoista, meluraja-arvoista ja melumittauksista, jotka tapahtumajärjestäjän on tilattava ulkopuoliselta asiantuntijalta ja kustannettava.

Jos suunnittelet yöaikaista (klo 22-24) tapahtumaa ensimmäistä kertaa, ota yhteys ympäristönsuojeluyksikköön jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa, niin vältyt yllätyksiltä. Klo 24 jälkeen ei äänentoistolle ulkoalueilla lähtökohtaisesti myönnetä lupaa.

Kenelle meluilmoitus tulee toimittaa?

Kuusamon kaupungin ohjeet ja ilmoituksen teko tilapäisestä melusta ja tärinästä

Mihin mennessä meluilmoitus tulee tehdä?

Meluilmoitus on jätettävä viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa, eikä toimintaa saa aloittaa ennen kuin 30 vuorokautta ilmoituksen jättämisestä on kulunut tai melupäätöksessä annettu aloittamislupa.

Muista varata melumittaus ajoissa; kesäviikonloppuina asiantuntevaa mittaajaa voi olla hankalaa saada lyhyellä varoitusajalla.

Milloin ilmoitusta ei tarvita?

Useimmilta klo 7–22 järjestettäviltä tapahtumilta ei edellytetä meluilmoituksen tekoa. Moottoriurheilukilpailusta tai lentonäytöksestä (yli 10 nousua ja laskua) on meluilmoitus kuitenkin tehtävä aina.

Meluilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kaikki yhtään äänekkäämpi ohjelma siirretään sisätiloihin viimeistään kello 22. Huomata tulee, että terassit, teltat, katokset ja osin avonaiset tilat lasketaan ulkotilaksi.

Meluntorjunta

Meluntorjunnasta ja riittävästä tiedottamisesta naapurustolle on huolehdittava aina. Kaikista melua tai muuta häiriötä aiheuttavista tapahtumista on tiedotettava etukäteen lähialueen asukkaita ja muita häiriintyviä kohteita. Tapahtumajärjestäjän on huomioitava melulle erityisen herkät kohteet, kuten hoitolaitokset, koulut ja kirkot. Äänentoiston pidempiaikainen käyttö erityisen herkkien kohteiden lähellä on kielletty.

Tiedotteessa tulee olla tiedot tapahtumasta, sen kestosta ja aikatauluista sekä tapahtuman järjestäjän ja vastuuhenkilön yhteystiedot. Tiedotteet jaetaan asuintaloihin ja muihin herkkiin kohteisiin porraskäytävä ja/tai asuntokohtaisesti tapahtuman luonteen mukaan. Tiedotteet pitää muistaa kerätä tapahtuman jälkeen pois.

Melun leviämistä tapahtuma-alueen ulkopuolelle on estettävä esimerkiksi kiinteitä rakenteita tai maaston muotoja hyödyntämällä. Lisäksi äänentoisto on pidettävä kohtuullisella tasolla ja kaiuttimet suunnattava niin, ettei melu leviä tarpeettomasti.

 

 

 

Musiikin esittäminen, meluilmoitus