Hyppää sisältöön

Musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus

Musiikkileikkikoulun tehtävänä on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, herättää lapsissa myönteinen asenne musiikkia kohtaan ja antaa virikkeitä jatkuvan musiikin harrastuksen syntymiseen. Musiikkileikkikoulutoiminta on tavoitteellista musiikkikasvatusta.

Musiikkileikkikoulussa lapsi saa valmiuksia kuunnella, kokea ja tuottaa musiikkia sekä ilmaista itseään kokonaisvaltaisesti musiikin ja leikin keinoin. Perustyötapoina ovat laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta ja musiikin kuunteleminen.

Taiteiden välinen integrointi liittyy varhaisiän musiikkikasvatukseen kirjallisuuden, kuvataiteiden, tanssin ja draaman työtapoja musiikkiin yhdistämällä. Näin on mahdollista auttaa lasta löytämään ne taiteen alueet, jotka kiinnostavat ja joihin hänellä on taipumuksia.

Opetus koostuu dynamiikan, sointivärin, rytmin, melodian, harmonian ja muodon alkeiden opettamisesta. Samalla tuetaan lapsen luovaa ilmaisua sekä sosiaalista ja emotionaalista kehitystä. Kansanperinteen käyttö varhaisiän musiikkikasvatuksessa vaalii suomalaista kulttuuriperinnettä. Musiikkileikkikoulu antaa erinomaisia valmiuksia pyrittäessä musiikkiopinnoissa eteenpäin.