Hyppää sisältöön

Lukukausimaksut

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan (KASI 9.12.2019 § 109 ) vahvistamat oppilasmaksut 1.1.2020 alkaen.

Musiikkiopiston lukukausimaksut ovat valtaosin sidoksissa tunnin pituuteen.
Käytäntö mahdollistaa samalla oppitunnin harkinnanvaraisen pituuden määrittelemisen oppilaan opintokohtaisen menestyksen ja tarpeen mukaan.

Musiikkiopistotaso
215 € / lukukausi 60min
240 € / lukukausi 75min

Musiikin perustaso
160 € / lukukausi 30min
190 € / lukukausi 45min

Musiikin perustason instrumenttiopetus ryhmässä tai siihen verrattava tunnin pituus  125 € / lukukausi
Viuluviikarit-viuluryhmä  125 € / lukukausi
Sivuainemaksu  125 € / lukukausi
Musiikkileikkikoulu (ryhmästä riippuen) 65-95 € / lukukausi
Musiikkileikkikoulu perheryhmä (vanhempi + 2 lasta) 105 € / lukukausi
Osallistuminen vain ryhmäopetukseen musiikin perusteissa   105 € / lukukausi
Soitinvuokra   115 € / lukuvuosi (syksy 57,50 €, kevät 57,50 €)

Sisaralennus musiikkiopistossa 50 € ja musiikkileikkikoulussa 30 €. Mikäli perheessä on sekä musiikkiopistossa että musiikkileikkikoulussa olevia lapsia, sisaralennus on 50 €
Lukukausimaksuja ei palauteta. Ilmoittautuminen on sitovaa!

Musiikkileikkikoulun uudet oppilaat voivat tutustua
ilman veloitusta kahden ensimmäisen oppitunnin ajan.

Ulkopuolisilta perittävät maksut
Instrumentin tasosuoritus maksu 75 €
Musiikin perusteiden suoritus 55 €

Musiikkiopiston lukukausimaksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätlukukaudella

Sivistyslautakunta 9.12.2019 § 109
Musiikkiopistossa oppilas ei voi aloittaa uutta lukuvuotta, mikäli edellisen lukuvuoden oppilasmaksut tai soitinvuokrat ovat maksamatta. Oppilas menettää opiskelupaikkansa musiikkiopistossa.