Hyppää sisältöön

Puheen sorinaa Kuusamo Kampuksen Pyöreässä Pöydässä

Kuusamo Kampus – Monipaikkaiset oppimis- ja toimintaympäristöt yhteistyöalustana -hankkeessa käynnistetään kokeilu Pyöreästä Pöydästä, joka toimii kehittämis- ja yhteistoimintaelimenä myös hankkeen päättymisen jälkeen.  Alun perin tarkoituksena oli muodostaa kokoonpano hankkeen ohjausryhmän jäsenistä, mutta päädyimme kokeilemaan laajemman toimijaverkoston tapaamista. Tällä pyritään varmistamaan monipuoliset näkökulmat toiminnan kehittämisessä.

Ensimmäinen kokoontuminen järjestettiin 9.6.2023. Kutsuimme mukaan niin yritysten, oppilaitosten kuin elinkeinoelämän edustajia kehittämään Kuusamo Kampuksen toimintaa. Tilaisuuteen osallistui 37 henkilöä, jotka edustivat laajasti eri toimijoita. Saimme kuulla mielenkiintoisia ja inspiroivia alustuksia oppilaitoksen työelämäyhteistyöstä, yhteisistä oppimisympäristöistä yritysten kanssa, Lappilaisesta koulutuskumppanuudesta ja Sallan ratkaisuista saada opiskelijoita. Nämä toimivat hyvänä pohjana yhteiselle työskentelylle.

Yhdessä työskentelimme kolmen teeman ympärillä: Yhteistyöverkostot ja toimijoiden välinen yhteistyö, Oppimisympäristöt sekä Osaavan työvoiman saatavuus. Keskusteluissa korostui yhteistyön ja ennakoinnin merkitys. Keskeiseksi koettiin ratkaisujen etsiminen siihen, miten saadaan opiskelijoita ja työntekijöitä aloille, jotka erityisesti kamppailevat osaavan työvoiman saatavuuden kanssa. Keskeistä on saada kaikki potentiaaliset toisen asteen opiskelijat kiinnitettyä alueen koulutustarjontaan ja sen jälkeen tukea heidän työllistymistään alueen yrityksiin.

Kiitos kaikille mukana olleille. Kuusamo Kampuksen Pyöreän Pöydän merkeissä kokoonnumme jälleen 6.10.2023 klo 9-11.30. Mukaan mahtuu myös uudet osallistujat.

 

Aurinkoista kesää,
Auli Posio
kampuskoordinaattori