Hyppää sisältöön

Kuusamo Kampus -hanke startannut verkostoyhteistyön merkeissä

Alkuvuoteen on kuulunut lukuisia verkostotapaamisia ja kohtaamisia, joissa on esitelty hanketta ja ideoitu yhteistyömahdollisuuksia. Keskustelut ovat olleet varsin vilkkaita ja innostavia. Teemoiksi ovat usein nousseet uudenlaiset ja modernit oppimisympäristöt, monipuolinen ja houkutteleva koulutustarjonta aina toiselta asteen korkeakoulutukseen jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti, yritysyhteistyö, ennakointi sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan edistäminen.

Koulutustoimijoiden lisäksi kampuksen toimintaan kytkeytyy tiiviisti oppijan hyvinvointia tukeva ohjaus- ja tukipalveluverkosto. Tavoitteena on muodostaa kokonaisuus, jossa asiakkaan on helppo edetä opinpolullaan ja kehittää osaamistaan. Toimijoita tarvitaan siis laajasti mukaan kehittämistyöhön, jotta kokonaiskuva kirkastuu.

Toiminnan perustan luo ehdottomasti sitoutunut toimijaverkosto, jossa jokaisella on oma roolin ja tehtävä. Itseäni onkin erityisesti lämmittänyt halu tehdä yhteistyötä alueen ja sen lähiympäristön elinvoiman edistämiseksi. Yhteistyössä on ehdottomasti voimaa. Tämän vuoden aikana se on tarkoitus saattaa Kuusamo Kampuksen osalta konkreettisiksi suunnitelmiksi eri toimijoiden kanssa.

Kevään aikana on tavoitteena määritellä toiminnan kärjet ja edetä yhteistyöverkoston kanssa asteittain kohti konkreettisia suunnitelmia.
Työ on ollut mielenkiintoista ja inspiroivaa. Innolla kevättä eteenpäin ja kohti uusia kohtaamisia.

Nostamalla osaamistasoa laajalla rintamalle edistämme ja luomme myös elinvoimaa.

Auli
Kuusamo Kampus koordinaattori