Hyppää sisältöön

Ilmastonmuutos ja sen ilmeneminen Koillismaalla

Mitä ilmastonmuutoksella tarkoitetaan ja mistä se johtuu

Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä, joka johtuu hiilidioksidin, metaanin ja muiden kasvihuonekaasujen määrän kasvusta ilmakehässä. Kasvihuonekaasuista tärkein on hiilidioksidi. Sitä muodostuu erityisesti kivihiilen, öljyn ja maakaasun käytöstä.

Ilmastonmuutoksen havaitseminen

Ilmastonmuutoksen ilmeneminen näkyy parhaiten useita vuosia kattavissa havaintosarjoissa. Vuosittaisen vaihtelun vuoksi ilmaston muuttumista ei voi havaita yhtenä vuotena tehdystä havainnoista. Muutoksen voi havaita useita vuosikymmeniä jatkuneista havaintosarjoista tarkastelemalla havaintojen kehityssuuntaa.

Koillismaalaisia havaintosarjoja

Oulankajoen jääpeiteaika

Oulangan tutkimusasema on seurannut Oulankajoen jäätymistä ja sulamista vuodesta 1966 saakka. Seuranta-aikana Oulankajoen jääpeitteinen aika lyhentynyt noin 50 vuorokaudella.

Lumipeitteinen aika

Lumipeitteen kestoa on tarkkailtu Kiutakönkään säähavaintoasemalla talvesta 1966-16967 alkaen. Tarkkailun aikana lumipeitteinen aika on lyhentynyt noin 15 vuorokautta.

Muuttolintujen saapuminen keväällä

Muuttolintujen keväisiä ensihavaintoja Kuusamossa on tallennettu Tiira-järjestelmään. Havainnoista tehdyn aikasarjan mukaan muuttolintujen kevät on aikaistunut.

 

Tallenna omat havaintosi yhteiseen käyttöön

Omia havaintoja voi tallettaa linkkilistasta löytyviin JärviWiki- ja Tiira-järjestelmiin.