Hyppää sisältöön

Kuolleena löydetyt eläimet

Kuolleena löydettyyn eläimeen ei kannata koskea, ellei se ole välttämätöntä.

Mikäli joutuu käsittelemään kuolleena löydettyä eläintä, on käsittelyn jälkeen syytä pestä kädet huolellisesti.

Pääsääntöisesti kuolleena tavattu luonnoneläin on parasta jättää löytöpaikalle, johon se voi maatua.

 

Toimintaohjeet

 • Jos kuolleena löydetty riistaeläin aiheuttaa haittaa, voi se, jolle haitta aiheutuu, haudata tai hävittää riistaeläimen omalla kustannuksellaan (Metsästyslaki 83 b §).

  Metsästyslain muutos 159/2011 poisti valtion vastuun hirvenraatojen hävittämiskustannuksista, eikä myöskään kunnalla, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella tai terveydensuojeluviranomaisella ole lakisääteistä velvollisuutta hävittää hirven- tms. raatoja.

  Mikäli raadosta aiheutuu roskaantumishaittaa, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen määrätä kiinteistön haltijan/omistajan huolehtimaan raadon hävittämisestä. Vastaavasti, jos raadosta aiheutuu yleistä terveyshaittaa, voi terveystarkastaja määrätä kiinteistön haltijan/omistajan huolehtimaan raadon hävittämisestä.

  Eläinten joukkokuolemista on aina syytä ilmoittaa valvontaeläinlääkärille.

 • Porot liikkuvat vapaasti luonnossa, joten luonnosta voi löytyä eri syistä kuolleita tai loukkaantuneita poroja.

  Ilmoitathan loukkaantuneesta porosta aina alueen poroisännälle tai jos muuta yhteystietoa ei ole saatavilla, hätäkeskukseen.

  Tarkemmat ohjeet löytyvät paliskuntain yhdistyksen verkkosivulta. Mitä teen, jos löydän kuolleen poron?

   

 • Kuolleina löydettyjä jäniksiä käsiteltäessä suojaa kädet suojakäsinein tai ehjällä muovipussilla.

  Siirrä raato varovasti ja vältä erityisesti pöllyttämästä turkissa mahdollisesti olevia kuivuneita eritteitä.

  Pölyämiseltä voit suojautua kasvomaskilla.

  Jänisrutto voi tarttua ihmiseen tai kotieläimiin. Tartunnan voi saada suoraan sairaasta tai kuolleesta eläimestä esimerkiksi haavan tai silmän sidekalvon kautta tai hengitysteitse.

  Ruokavirasto tutkii Oulun toimipaikassa luonnoneläinnäytteitä eläintautien varalta kaikkialta Suomesta. Kokonaisen, vasta kuolleen eläimen tai sen elimiä voi kuka tahansa lähettää maksuttomaan tutkimukseen Matkahuollon kautta. Näytteen lähettäjä saa kirjallisen tiedon tutkimustuloksista postissa kotiinsa, kunhan muistaa laittaa pakettiin mukaan lähetteen yhteystietoineen. Näytteiden lähetysohjeet.