Olet täällä

Tietosuoja

Kannettava, käyttäjä, tietokone
Kuusamon kaupunki käsittelee henkilötietoja toteuttaessaan lakisääteisiä tehtäviä. Tietojen turvaaminen ja hyödyntäminen on oleellinen osa Kuusamon kaupungin toiminnan ja palveluiden laatua.

Kuusamon kaupunki noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Tietosuojan tarkoitus on turvata henkilön oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä.  

EU:n tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018. Kuusamon kaupungissa on valmistauduttu tietosuoja-asetuksen määräyksiin sekä hallinnollisilla että tieto­teknisillä toimenpiteillä, joiden tavoitteena on asetuksen vaatimusten mukainen toiminta henkilötietojen käsittelyssä. Kuusamon kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2018.  

Kuusamon kaupungin henkilörekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, joissa kerrotaan tarkemmin rekisterikohtaisesti henkilötietojen käsittelystä. 

Uusi tietosuoja-asetus tarkentaa nykyisen henkilötietolain velvoitteita. Tutustu oikeuksiisi ja tietosuojaan tarkemmin Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla www.tietosuoja.fi

Lisätietoja Kuusamon kaupungin tietosuoja-asioista tietosuojavastaavalta ja rekisterikohtaisilta yhteyshenkilöiltä, jotka on kerrottu tietosuojaselosteissa. Muistathan, että suojaamattomassa sähköpostissa ei ole syytä lähettää henkilökohtaisia tietoja (esim. henkilötunnusta).

Lisätietoja antaa