Olet täällä

Tieavustukset

Kuusamotietoa

Yksityistie ja kelirikko

Yksityistieavustusten haku alkaa 27.5.2019.

Yksityistieavustusten haku alkaa  sen jälkeen, kun yhdyskuntatekniikan lautakunta on vahvistanut raha-avustusten summat.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta kokokoontuu seuraavan kerran 22.5.2019.

 

Koulutusta tiekunnille 4.4.2019 Kuusamotalon Oulankasalissa.

Tapio Oy ja Laatutie Oy järjestävät yhdessä Kuusamon kaupungin kanssa tiekuntien toimielimille tarkoitetun koulutustilaisuuden  Kuusamotalon Oulankasalissa 4.4.2019. klo 8.30-15.00.  Tilaisuuden ohjelma:

Tilaisuuden materiaali on julkaistu sivulla: www.kuusamo.fi/yksityistiet 

Tiekunnan perustaminen omatoimisesti

Uusi yksityistielaki mahdollistaa tiekunnan pomatoimisen perustamisen. Aiheesta on lisätietoa liitetiedosoissa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksityisteiden avustusehdot

Kuusamon kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.12.2018 § 67 yksityisteiden avustusehdot.

Päätös ja sen liite löytyvät tämän sivun alareunasta.

Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019

Uusi yksityistielaki tuli voimaan vuoden 2019 alussa.

Uusi yksityistielaki löytyy linkistä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560

 

Tien pienimuotoinen peruskorjaus

Tien pienimuotoisseen peruskorjaukseen voi edelleen hakea avustusta. Lomake löytyy tältä sivulta. 

Vuonna 2018 avustuksiin varattu määräraha kului kiitettävästi. Avustusta on myönnettiin yhteensä 24 kohteeseen, joista kolme on suurempaa ELY-rahoitteista yksityistien perusparannushanketta.

Lisätietoja antaa