Olet täällä

Tieavustukset

Kuusamotietoa

Talvinen tie

Tiekunnan perustaminen omatoimisesti

Uusi yksityistielaki mahdollistaa tiekunnan pomatoimisen perustamisen. Aiheesta on lisätietoa liitetiedosoissa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksityisteiden avustusehdot

Kuusamon kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.12.2018 § 67 yksityisteiden avustusehdot.

Päätös ja sen liite löytyvät tämän sivun alareunasta.

Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019

Uusi yksityistielaki tuli voimaan vuoden 2019 alussa.

Uusi yksityistielaki löytyy linkistä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560

 

Tien pienimuotoinen peruskorjaus

Tien pienimuotoisseen peruskorjaukseen voi edelleen hakea avustusta. Lomake löytyy tältä sivulta. 

Vuonna 2018 avustuksiin varattu määräraha kului kiitettävästi. Avustusta on myönnettiin yhteensä 24 kohteeseen, joista kolme on suurempaa ELY-rahoitteista yksityistien perusparannushanketta.

Lisätietoja antaa