Olet täällä

Asuminen

Kuusamotietoa

Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua.

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.
Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Vanhusten asumispalveluja haetaan oheisella lomakkeella, jota on saatavissa mm. Porkkapirtiltä, Kuusamon kaupungin yhteispalvelupisteestä sekä eri vanhusyksiköistä. Lomake palautetaan täytettynä palvelutarpeen arvioinnin työntekijälle.

Vanhusten asumispalvelujen järjestämisestä huolehtii Kuusamossa vanhustyön sosiaalityöntekijä yhdessä Sap-työryhmän kanssa. Sap-toiminta ( Sap= Selvitys- Arviointi- Palveluohjaa).

SAP-toiminta lähtee ajatuksesta, että asiakas saisi elää mahdollisimman pitkään omassa elinympäristössään. Kaikissa sijoituksiin ja vanhusten tuettuun asumiseen liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä sosionomi Susanna Veteläiseen.

Tiedostot

Väärä Scaldin tunniste ID.

Lisätietoja antaa