Olet täällä

Etsivä nuorisotyö

Kuusamotietoa

Logo
Etsivä nuorisotyö on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin.

Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivässä nuorisotyössä painotetaan varhaisen tuen ja matalan kynnyksen periaatetta. Ongelmien ei tarvitse olla isoja eikä niitä edes tarvitse olla, vaan etsivät ovat käytettävissä, mikäli nuorella on tarve jutella aikuisen kanssa.

Toiminnan avulla pyritään etsimään nuorten kanssa ratkaisuja heidän pulmiinsa. Tavoite on, että nuori saa elämänhallinnan omiin käsiinsä. Palvelu on maksutonta, vapaaehtoista ja luottamuksellista.

Etsivät jalkautuvat sinne missä nuoretkin liikkuvat ja ovat tavoitettavissa arkisin yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa sekä Nuortentalo Winssissä. Toimintamuotoina ovat myös pienryhmätoiminta ja leirit.  Etsivä nuorisotyö on liikkuva työmuoto, joten parhaiten tavoitat meidät soittamalla, tekstiviestillä tai sosiaalisesta mediasta.

Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa (1285/2016). Viranomaisille on säädetty oikeus ilmoittaa nuoren yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle silloin kun viranomainen arvioi nuorella olevan tarvetta etsivän nuorisotyön tarjoamaan palveluun.

Etsivää nuorisotyötä koordinoi nuorisosihteeri Sari Tyynelä.

Yhteistyötahoja:
Kainuun ammattiopisto
Kuusamon yläkoulut Nilo ja Ruka
Kuusamon lukio
Koillis-Suomen aikuiskoulutuskeskus
Ksakki ry (nuorten työpaja ja eri hankkeet)
Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki
Puolustusvoimat
Naturpolis (Nuoret urapolulla-hanke)
Etsivän nuorisotyön valtakunnallinen verkosto
Mielenterveys- ja päihdeyksikkö
Te-toimisto
Kuusamon sosiaalitoimi
OKM
AVI

Sijainti

Lisätietoja antaa