Olet täällä

Ympäristöluvan tarpeesta ja lupamenettelystä on säädetty ympäristönsuojelulaissa (527/2014). Tarkentavat määräykset on annettu ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014).

Ympäristöluvan myöntää toiminnan laadusta ja laajuudesta riippuen joko Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan ympäristöjaosto tai Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Ennen hakemuksen jättämistä lupa-asiasta kannattaa neuvotella ympäristötarkastajan kanssa, jotta hakemusta ei tarvitsisi myöhemmin täydentää. Hyvin laadittu lupahakemus nopeuttaa lupa-asian käsittelyä.