Olet täällä

Asunnon / muun sisätilan ilman laatuun vaikuttavat mm. ilmanvaihto, ilman lämpötila ja kosteus, melu sekä rakenteiden kunto.

Kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluu valvoa asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisiä olosuhteita. Asunnoissa tarkastuksien perusteena on asukkailta tullut valitus asunnossa esiintyvästä terveyshaittaepäilystä. Oleskelutilojen, kuten koulut ja päiväkodit valvontaa tehdään ennalta laaditun suunnitelman pohjalta.

Lisätietoja saat:

Ympäristöluvan tarpeesta ja lupamenettelystä on säädetty ympäristönsuojelulaissa (527/2014). Tarkentavat määräykset on annettu ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014).

Ympäristöluvan myöntää toiminnan laadusta ja laajuudesta riippuen joko Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan ympäristöjaosto tai Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Ennen hakemuksen jättämistä lupa-asiasta kannattaa neuvotella ympäristötarkastajan kanssa, jotta hakemusta ei tarvitsisi myöhemmin täydentää. Hyvin laadittu lupahakemus nopeuttaa lupa-asian käsittelyä.